I SUPPOSE SOMEBODY IN SWEDISH

How to say i suppose somebody in Swedish

S Synonyms

Results: 3538670, Time: 0.0649

Examples of using I Suppose Somebody in a sentence and their translations

I suppose somebody could have lifted it off me.
Jag antar att nån kan ha tagit den... lägg av.
I suppose somebody out there got nervous or bored.
Jag antar att nan därute blev nervös eller uttrakad.
I suppose somebody saves your life every day of the week.
Är det vardagsmat att folk räddar livet på dig?
I suppose somebody has to build it, but I'm glad it's not gonna be on my tombstone.
Jag antar att någon måste bygga det, men, jag är glad att det inte kommer stå på min gravsten.

I suppose it's somebody that don't really want her to get married.
Jag antar att det är någon som inte vill att hon gifter sig.
I suppose it might work... until somebody sneezes.
Jag antar att det kan fungera... tills någon nyser.
If you want to bed down with a real pretty woman, i suppose you just hire somebody to do that too.
Och om du vill ligga med en vacker kvinna, så antar jag att du lejer någon till det med.
Inelia: i suppose there are times when i could help somebody and they don't make the agreement.
Inelia: jag antar att det finns gånger när jag kunde hjälpt någon och de inte gick med på det.
Let us now suppose that i have sold the product of my own labour for money, and have used the money to hire a labourer, i.e., i have bought somebody else's labour-power.
Låt oss nu antaga att jag har sålt produkten av mitt arbete för pengar och använt pengarna för att anställa en arbetare, d.v.s. jag har köpt någon annans arbetskraft.
Am i supposed to hit somebody with it?
Det är ditt vapen. ska jag slå nån med det?
Am i supposed to shoot somebody with it?
Ska jag alltså skjuta nån med det?
Now i'm supposed to give up somebody else.
Och nu ska jag visst tjalla på nån annan.
Never mind. i'm supposed to meet somebody. oh, no problem.
Glöm det, jag ska träffa nån här.
I can't explain it, but i know i'm supposed to be somebody.
Det känns om jag är menat för nåt.
I'm supposed to be happy cos somebody did something right?
Ska jag vara glad för att nån gjorde rätt?
For me it means that somebody else decides where i am supposed to pee.
För mig har den inneburit att någon annan bestämmer var jag ska pissa.
How am i supposed to have a kid with somebody i don't trust?
Hur ska jag kunna skaffa barn men nån jag inte kan lita på?
How am i supposed to do my act in somebody else's body?
Hur ska jag kunna göra mitt nummer i någon annans kropp?
What am i supposed to do, just wait until somebody gets killed?
Ska jag bara vänta tills någon blir dödad?
If somebody else were supposed to be doing this, i would be with them.
Om det var meningen att någon annan skulle göra det här skulle jag sitta och prata med någon annan.
I suppose i should be flattered, somebody wanting me dead so badly.
Jag borde vara smickrad av att nån vill döda mig så mycket.
I suppose I... i should have left word with somebody.
Jag borde ha talat om det för nån.
I thought somebody was supposed to meet us.
Skulle inte någon möta upp oss?
Am i supposed to have killed somebody?
Tror folk att jag dödat någon?
I'm supposed to meet somebody.
Jag ska träffa nån.
I was supposed to be somebody, camille.
Jag skulle vara någon.
Suppose you meet somebody as careless as you?
Du kan möta nån som är lika slarvig som du.
I'm supposed to be meeting somebody.
Jag ska ju träffa någon.
Hi! i'm supposed to meet somebody here.
Jag skulle träffa nån här.
You suppose these will do any good if somebody shoots at us?
Tror du de hjälper om någon skjuter på oss?

Results: 3538670, Time: 0.0649

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "i suppose somebody"


i suppose someone

"I suppose somebody" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More