I WOULD LOVE YOU IN SWEDISH

How to say i would love you in Swedish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0586

jag skulle älska dig (4) jag vill gärna att du (4)

Examples of using I Would Love You in a sentence and their translations

Andrew... i would love you even if you were a murderer.
Andrew... jag skulle älska dig även om du var en mördare.
I would love you to come, you know.
Jag vill gärna att du följer med.
I would love you all my life.
Jag skulle älska dig i hela mitt liv.
I would love you even more.
Jag skulle älska dig ännu mer.

I would love you to come along.
Jag vill gärna att du följer med.
Even bald i would love you!
Jag skulle älska dig även om du var flintskallig.
I would love you to stay for dinner.
Jag vill gärna att du stannar på middag.
I would love you forever if you got my earring for me.
Jag ska älska dig för alltid om du hämtar mitt örhänge.
If i knew how to love, i would love you.
Om jag kunde älska, skulle jag älska dig.
He said if i liked him, i would love you.
Om jag gillade honom, skulle jag gilla dig.
I would love you to find that.
Den får du gärna hitta åt mig.
At your mouth while I... i do it. It's kind of scary, but i would love you to be there.
Det är läskigt, men jag vill gärna att du kommer.
If you think you can take it... i would love you to be there.
Om du tror att du klarar av det vill jag gärna att du är med.
I would love you.
Jag skulle älska med dig.
I would love you to come.
Jag vill att du är med.
I would love you to see it.
Jag älskar att se den.
I would love you to be there.
Jag vill att du är där.
I would love you to see it.
Du måste se den.
No, i would love you to come.
Nej, du får gärna komma.
I would love you like i used to do.
Älskat dig som du gjorde förut.
I would love you to meet my sister.
Så får du träffa min syster också.
I would love you to be the man in charge.
Jag vill att du tar hand om det. Bygger upp det.
I would love you to!- you want one?- nah.
Vad vill du jag ska spela?
I hate you... because if i didn't... i would love you.
Jag hatar dig för gjorde jag inte det, skulle jag inte älska dig.
Aram i would love you to meet, sunshine and cinnamon.
Aram, du måste få träffa sunshine och cinnamon.
I saw you admiring it and i would love you to have it.
Jag sag att du beundrade den sa jag vill att du ska ha den.
Henrietta, of course i would love you to be a sunshine singer.
Henrietta, självklart vill jag att du ska sjunga.
It wouldn't be right for us to make love, but i would love you.
Vi borde nog inte älska med varann, men jag skulle ändå älska dig.
I love you now, and i would love you forever.
Jag kommer alltid att älska dig.
I would love you to read mine!
Jag skulle vilja bli spådd av dig.

Results: 30, Time: 0.0586

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More