IF IT WAS FOR ME IN SWEDISH

How to say if it was for me in Swedish

Results: 2072, Time: 0.0539

if it was
om det var (1088) om det handlade (6) om den blev (3) om det finns (3) om det blir (4)

for me
för mig (15453) åt mig (2939) till mig (977) efter mig (347) på mig (199)

Examples of using If It Was For Me in a sentence and their translations

I just... i don't know if it was for me, really.
Jag vet inte om det var rätt för mig.
You have ridden a long way for nothing if it was for me.
Ni har ridit långt i onödan, om det var för min skull.
If it wasn't for me, you could go?
Om det inte var för mig så kunde du fara?
If it wasn't for me, you would be dead!
Du vore död utan mig!

Nobody would be hurt if it wasn't for me.
Ingen hade blivit skadad om det inte hade varit för mig.
You wouldn't have a doorstep if it wasn't for me.
Du skulle inte ha en trapp om det inte vore för mig.
If it wasn't for me you would be fired six months ago.
Om det inte vore för mig så skulle du fått sparken för länge sen.
You would be in jail if it wasn't for me.
Du vore fängslad om det inte vore för mig.
If it wasn't for me, you would be dead!
Om det inte vore för mig, hade du varit död!
You wouldn't even be here if it wasn't for me.
Du är bara här tack vare mig!
That's right. Abby would be dead by now if it wasn't for me.
Abby skulle vara död nu om det inte var för mig.
He would never have even met him if it wasn't for me.
Han skulle inte ha träffat honom om det inte vore för mig.
You wouldn't even be here if it wasn't for me.
Du skulle inte ens vara här om det inte varit för mig.
If it wasn't for me, he would have no threats.
Det är mitt fel att han hotas.
None of that would have happened if it wasn't for me.
Inget hade hänt om det inte hade varit jag.
None of this would have happened if it wasn't for me.
Inget av detta skulle ha hänt om det inte vore för mig.
If it wasn't for me they would be... egg sickles.
Vore det inte för mig skulle de vara vanliga ägg.
Even if it wasn't real for you, it was very real for me.
Även om det inte var verkligt för dig så var det verkligt för mig.
If it was good enough for them, it's good enough for me.
Dög det för dem, så duger det för mig.
You would be dead right now if it wasn't for me.
Du skulle vara död, om det inte vore för mig.
If it wasn't for me, you would all be dead!
Vore det inte för mig, skulle ni varit döda!
If it wasn't for me, you wouldn't be king.
Om det inte vore för mig, så hade du inte varit kung.
If it wasn't for me, she would still be alive.
Det är mitt fel att hon inte lever.
If it wasn't for me, i.
Om det inte var för mig.
O'connor would jump all over me if it wasn't for nick.
O'Connor försöker inte med nåt så länge jag har nick.
If it wasn't for that, she would be with me.
Om det inte var så, skulle hon vara med mig.
This is all my fault. She wouldn't be here if it wasn't for me.
Det är mitt fel att hon är här.
It was as if it was waiting for me.
Det var som om boken väntade på mig.
It was as if you would been waiting for me all along.
Det var som om du hade väntat på mej så länge.
If it's for me, don't answer it.
Om det är till mig, så svara inte.

Results: 2072, Time: 0.0539

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"If it was for me" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More