IF YOU LET IN SWEDISH

Translation of If You Let in Swedish

S Synonyms

Results: 376, Time: 0.0843

om du låter (213) om du släpper (22) om du tillåter (13) om du lät (4) släpp (3) om du meddela (1)

Examples of using If You Let in a sentence and their translations

Only if you let him, gaius.
Bara om du låter honom göra det, gaius.
You will long regret it if you let this wicked man go free.”.
Du får länge ångra det om du låter denne ondsinte man gå fri.".
You know what I'm gonna do if you let me in?
Vet du vad jag kommer att göra om du släpper in mig? nej.
Only if you let it.
Bara om du tillåter det.

And if you let me go, i will keep his promise.
Och om du släpper mig gå, jag ska hålla hans löfte.
If you let raven die, you will never get it.
Om du låter henne dö, så får du det aldrig.
There's no getting out of your own head, Doug. But you can escape this nightmare if you let me help you.
Du kan inte fly från dig själv. men du kan ta dig.
It also goes away if you let it.
Men de försvinner, om du tillåter det.
It will never end if you let him in.
Det kommer aldrig att sluta om du släpper in honom.
If you let me out, it will be lighter.
Släpp ut mig så blir den lättare.
If you let me, i will help you come back.
Om du låter mig göra det så ska jag hjälpa dig att komma tillbaka.
If you let my sister go, i can help you.
Släpp min syster, så hjälper jag dig.
If you let them.
Om du tillåter det.
Maybe if you let me out...- What?
Om du släpper ut mig, så kanske.
What will help her... is if you let your child enjoy her life.
Vad som skulle hjälpa... är om du lät ditt barn leva livet.
If you let me out, i can get the information.
Om du släpper ut mig, kan jag skaffa den informationen.
If you let them arrest me, i could hang.
Om du låter dom ta mej, kan jag bli hängd.
This has the power to fill you up again if you let it.
Det kan fylla dig med kraft, om du tillåter det.
If you let that girl go, i will catch this creep.
Släpp henne, så tar jag den jäveln.
If you let us, we can help.
Om du tillåter oss, så kan vi hjälpa dig.
If you let me out, i can help you.
Om du släpper ut mig kan jag hjälpa dig.
If you let him fall, you're finished.
Om du låter honom falla är det över för dig.
I will show you, if you let me.
Jag ska visa dig. om du tillåter mig.
If you let it loose, it will betray you.
Om du släpper den fri sviker den dig.
If you let me become your manager.
Om du låter mej bli din manager.
If you let me out, i will find your friend.
Om du släpper ut mig, hittar jag din vän.
If you let the main target escape, you will lose the game.
Om du låter den främsta mål fly, du kommer att förlora matchen.
All that energy you have got, it can go dark if you let it.
Alla dina krafter kan bli mörka om du tillåter det.
And so will you if you let them.
Det kommer du med få, om du släpper in dem.
If you let him.
Om du tillåter honom.

Results: 376, Time: 0.0843

Word by word translation


you
- du man dig din ditt
let
- låt får släppte nu "låt

"If you let" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More