IT'S AN HONOR IN SWEDISH

Translation of It's an honor in Swedish

Results: 198, Time: 0.0653

Examples of using It's an honor in a sentence and their translations

It's an honor to meet you.
Det är en ära att träffa er.
It's an honor to be here.
Det är en ära att vara här.
It's an honor to meet you.
En ära att få träffa er.
It's an honor to meet you, sir.
Det är en ära att träffa er.
It's an honor to meet you.
En ära att få träffa dig.
Martin, Mr. Hale, it's an honor.
Martin.- Vilken ära, mr Hale.
It's an honor to meet you, Chuck.
Det är en ära att träffa dig, Chuck.
Master Sergeant Logan, it's an honor.
Sergeanat Logan, vilken ära.
Well, it's an honor to meet you, Lance.
Ja, sir. En ära att få träffa dig, Lance.
It's an honor to meet you,
En ära att få träffa er.
Mr. Twain, it's an honor.
Mr Twain, vilken ära.
It's an honor to have a professional boxer in my camp.
Det är en ära att ha en proffsboxare i mitt läger.
It's an honor to meet you.
En ära att få träffa er.
It's an honor to meet you, senator.
Det är en ära att träffa dig Senatorn.
It's an honor to bare his children.
Det är en ära att blotta sina barn.
Mr. Cromartie, it's an honor to meet you.
Mr Cromartie, en ära att få träffa er.
It's an honor to meet you,
En ära att få träffa er.
It's an honor to witness this.
Det är en ära att bevittna det.
It's an honor to meet you, Mrs. Grayson.
Det är en ära att träffa er, mrs Grayson.
It's an honor to meet you, Anna.
En ära att få träffa dig, Anna.
And it's really good... It's an honor to watch.
Det är en ära att få se.
It's an honor to have your intellect in my lab.
Det är en ära att ha ditt intellekt i mitt labb.
It's an honor to meet you, Sergeant Brody.
En ära att få träffa er, sergeant Brody.
It's an honor to meet you Darwin.
Det är en ära att träffa dig Darwyn.
It's an honor to meet you, Mr. Grimm.
En ära att få träffa dig, mr Grimm.
It's an honor to meet you,
Det är en ära att träffa dig.
It's an honor to have you here.
Det är en ära att ha dig här.
It's an honor to be a Hellspawn,!
Det är en ära att vara Djävulens avkomma!
It's an honor to see you again.
Det är en ära att träffa dig igen.
I just want to say it's an honor to work for you,
Jag vill bara säga att det är en ära att jobba för er.

Results: 198, Time: 0.0653

Word by word translation


honor
- ära heder hedra nåd en ära

S Synonyms of "it's an honor"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More