NOT LET ME PUT IN SWEDISH

How to say not let me put in Swedish

Results: 30, Time: 0.051

inte låta mig sätta (2)

Examples of using Not Let Me Put in a sentence and their translations

She wouldn't let me put it in her.
Hon låt mig inte sticka in den i henne.
Ellie wouldn't let me put it up in our house.
Jag fick inte sätta upp den hemma.
This from the woman who wouldn't let me put jenny in a squad car?
Detta från kvinnan som inte lät mig sätta jenny i en polisbil?
I-I just wanted to help my family, and you wouldn't let me put it on"The spectator.".
Jag ville hjälpa min familj, jag fick inte skriva det i tidningen.

to pass the names of the songs too fast, not let me put play, or change the volume, or to stop doing
Tja... när jag vänder det börjar passera namnen på låtarna för fort, inte låta mig sätta spel, eller ändra volymen eller sluta göra det... bara
Well … When i turn it begins to pass the names of the songs too fast, not let me put play, or change the volume, or to stop doing that … Just turn it on and off.
När jag vänder det börjar passera namnen på låtarna för fort, inte låta mig sätta spel, eller ändra volymen eller sluta göra det ...bara slå på och av.
She won't let me put a lock on my door.
Jag får inte sätta lås på min dörr.
I can't take care of you by myself, and you won't let me put you into a private program.
Jag kan inte ta hand om dig ensam och du låter mig inte sätta dig i ett privat program så det här är vad du får.
She was so nice, in fact, that she wouldn't let me put my hand... underneath or even on top of her bra.
Så fin att jag inte fick lägga min hand under eller ens ovanpå hennes bh.
You won't let me put my hand in my pocket?
Ni låter mig inte stoppa ner handen i fickan.
Just this morning, sheldon wouldn't let me put almond milk on my grape-nuts because he said it was a theoretical nut conflict.
I morse fick jag inte äta grape-nuts med mandelmjölk för sheldon för att det var en teoretisk nötkonflikt.
I can't believe you let me put a cock stud in my mouth!
Tänk att du lät mig sätta ett kukörhänge i munnen!
I can't even believe you let me put that in my mouth.
Att du lät mig stoppa det i munnen.
Everyone here is crazy.- not true. let me put down my bag of rats and explain something to you.
Nej, låt mig sätta ner min råttsäck så ska jag förklara en sak för dig.
It is not final yet, but let me put it like this: no time will be wasted.
Det är ännu inte definitivt bestämt, men låt mig säga så här: vi kommer inte att låta någon tid gå förlorad.
I got over you, let me not put me stuck here again.
Jag kom precis över dig, låt mig inte fastna här igen.
French letter. I won't let you put it in me without wearing one.
Du får inte stoppa in den annars.
Don't let me put'em in your mouth.
Låt mig lägga i din mun.
You didn't even let me put on underwear! we never used to put on underwear!
Jag fick ens inte ta på mig kalsonger.
I know i treat you wrong and that ain't right let me put it on you, mama and you will feel all right.
Jag vet att jag gjort sånt jag inte ska låt mig göra dig rätt så du får det bra.
Let me not be put to shame.
Låt inte mitt hopp grusas...".
You can't let your desire for me put you in danger, cooper.
Försätt dig inte i fara bara för att du åtrår mig, cooper.
Let them be put to shame who persecute me, but let not me be put to shame; let them be dismayed, but don't let me be dismayed; bring on them the day of evil, and destroy them with double destruction.
Låt dem som förfölja mig komma på skam, men låt icke mig komma på skam; låt dem bliva förfärade, men låt ej mig bliva förfärad.
You can't let them put me in jail.
Låt dem inte sätta mig i fängelse.
I won't let you put me in a machine.
Du får inte stoppa in mig i en maskin.
I don't let people put me in places i don't want to be.
Jag låter inte folk sätta mig på ställen där jag inte vill vara.
But let's not put me on the same level as god here.
Men sätt inte mig på samma nivå som gud här.
I'm not gonna let them put me in another cage, aimee.
De ska inte få bura in mig igen.
Let them be put to shame that persecute me, but let not me be put to shame; let them be dismayed, but let not me be dismayed; bring upon them the day of evil, and destroy them with double destruction.
Låt dem som förfölja mig komma på skam, men låt icke mig komma på skam; låt dem bliva förfärade, men låt ej mig bliva förfärad.
Oh keep my soul, and deliver me not be put to shame, for i take refuge in you.
Bevara min själ och rädda mig; låt mig icke komma på skam, ty jag tager min tillflykt till dig.

Results: 30, Time: 0.051

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More