NOT THAT THE WOMAN IN SWEDISH

How to say not that the woman in Swedish

Results: 4039, Time: 0.0477

Examples of using Not That The Woman in a sentence and their translations

Isn't that the woman from the other night?
Är det inte kvinnan som var med härom kvällen?
Sir, isn't that the woman we arrested- it's okay, lewis.
Chefen... är inte det kvinnan som...- det är bra, lewis.
Isn't that the woman we were just talking about, the one you left all that money to?
Är inte det kvinnan vi pratade om, hon som fick pengarna?
She said that the woman in black isn't sara.
Hon sa att kvinnan i svart inte är sara.

I didn't think that the woman was worth that price.
Jag tyckte inte att den kvinnan var värd det priset.
I know that the woman didn't kill thomas wells.
Jag vet att kvinnan inte dödade thomas wells.
And she's not the woman that.
Hon är inte den kvinna...
I am not the woman that does your eyebrows.
Jag är inte kvinnan som fixar dina ögonbryn.
That wasn't the woman i knew.
Det var inte kvinnan jag kände.
Isn't this the woman that you threw down with?
Är det inte kvinnan du bråkade med?
Logan, the woman that you met, that's not her mother.
Kvinnan som du träffade är inte hennes mor.
The woman that was hit-- she is not the target.
Hon som träffades var inte målet!
Well, the woman i married wouldn't stand for that.
Kvinnan jag gifte mig med skulle inte gå med på det.
The woman that we found wasn't scarred by everdew night cream.
Den kvinnan blev faktiskt inte ärrad av everdew nattkrämen.
I look in her eyes and the woman i love, the woman that i married isn't there.
Jag tittar henne i ögonen och kvinnan, jag älskade, kvinnan jag gifte mig med är inte där.
Isn't that a small price for marrying the woman you love?
Det är väl ett billigt pris för att gifta sig med kvinnan du älskar?
The woman that i live with in that house... is not my mum.
Kvinnan som jag bor med i det där huset är inte min mamma!
Wasn't that the dead woman?
Var inte det den döda kvinnan?
That woman wasn't the woman i wanted.
Del var inte henne jag ville ha.
The police said that wasn't that woman's place.
BROR ZHANG JIAHUI polisen sa att det inte var kvinnans hem.
Do you not recognise the woman that you tortured?
Känner du inte igen kvinnan du torterade?
Well, she's not the woman that i knew.
Den kvinna jag en gång kände.
Ow! that is not the woman you described to me.
Det är inte samma kvinna som du beskrivit.
Only the woman shouldn't be able to do that much.
Bara kvinnan kan inte ha gjort allt det där.
I didn't know that you knew the woman.
Jag visste inte att du kände henne.
That's the woman in the photo that zach didn't want me to see.
Det där är kvinnan på fotot som zach inte vill att jag skulle se.
I'm the woman that you don't have to worry about.
Ni behöver inte oro er om den här kvinnan.
And the woman that left it, she wasn't rescued.
Kvinnan på bandet, hon blev antagligen inte räddad.
Well, isn't that the right of every man and woman?
Är inte det allas rätt?
That woman isn't the target.
Den kvinnan är inte målet.

Results: 4039, Time: 0.0477

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More