NUMBER OF PERSONS IN SWEDISH

Translation of Number of persons in Swedish

Results: 571, Time: 0.0657

antalet personer antalet människor andelen personer antal enskilda många människor antal personer flera personers personantal

Examples of using Number of persons in a sentence and their translations

Number of persons with foreign background exceeded 300,000.
Antalet personer med utländsk bakgrund översteg 300000.
The number of persons indirectly reached by the Programme;
Antalet personer som indirekt nås av programmet.
They have already killed a number of persons.
De har redan dödat många människor.
Number of persons receiving Finnish citizenship fell in 2014.
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2014.
Number of persons in the population.
Antal personer i populationen.
Number of persons with Finnish background decreased in 2014.
Antalet personer med finländsk bakgrund minskade år 2014.
Number of persons in households.
Antal personer i hushåll.
Method for setting the number of persons to be relocated.
Metod för att fastställa antalet personer som ska omplaceras.
Number of persons with disabilities;
Antal personer med funktionsnedsättning.
Number of persons receiving Finnish citizenship grew clearly in 2008 27.5.2009.
Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade tydligt år 2008 27.5.2009.
Number of persons column 1, positions 71 and 74.
Antal personer kolumn 1, positionerna 71 och 74.
For persons: the distance and number of persons based on the defined transport scenarios.
För personer: avstånd och antalet personer på grundval av de definierade transportscenarierna.
Number of persons concerned by the administrative decision.
Antal personer som berörs av det administrativa beslutet.
Number of persons indirectly reached by the Programme.
Antal personer som indirekt nås av programmet.
The accommodation is adapted to the number of persons the Customer specified on the contract.
Boendet anpassas efter antalet personer som kunden uppgett på kontraktet.
The price depends on the number of persons and length of stay.
Priset beror på antalet personer och vistelsens längd.
Number of persons whose access to the RTP is revoked or refused;
Antal personer vilkas tillträde till programmet för registrerade resenärer har återkallats eller nekats.
number of persons in the database.">N": number of persons in the database.
antal personer i databasen.">N": antal personer i databasen.
Number of persons receiving Finnish citizenship fell clearly in 2009 7.5.2010.
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade klart år 2009 7.5.2010.
Number of persons column P.
Antal personer kolumn P.
Number of persons receiving Finnish citizenship grew slightly in 2010 10.5.2011.
Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade något år 2010 10.5.2011.
Number of persons permitted to be carried.
Antal personer som får medföras.
Number of persons receiving Finnish citizenship fell in 2015 PDF.
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2015 PDF.
Total number of persons on board.
Totalt antal personer ombord.
Number of persons aged under 15 in Finland's population in 1875-2009.
Antalet personer under 15 år i Finland åren 1875-2009.
Total number of persons for which life-saving appliances are provided.
Totalt antal personer för vilka det finns livräddningsredskap.
Determine the number of persons to be relocated from that Member State.
Fastställa antalet personer som ska omplaceras från den medlemsstaten.
Geographical breakdown of number of persons receiving a derived pension.
Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot en härledd pension.
Number of persons living in household, including the respondent.
Antal personer bosatta i hushållet, inklusive uppgiftslämnaren.
Employment in number of persons and number of hours worked.
Sysselsättning i antal personer och antal arbetade timmar.

Results: 571, Time: 0.0657

Word by word translation


number
- antal nummer flera många tal
persons
- personer människor personerna personers person

S Synonyms of "number of persons"


number of people
completers of

"Number of persons" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More