OUR IN SWEDISH

Translation of Our in Swedish

S Synonyms

Results: 29, Time: 0.0466

Examples of using Our in a sentence and their translations

Our angels came to abraham with good news, and said:"Peace on you.
OCH VÅRA budbärare kom till abraham med ett glatt budskap.
We are not going to let our wives and children be murdered.
Vi fin ner oss inte i att våra kvinnor och barn mördas.
If he doesn't want our help, why force it on him?
Om han inte vill ha vår hjälp, varför tvinga på honom den?
This is our first DCS, me and meghan.
Detta är våran första DCS, jag och meghan.

For our god is a consuming fire.
Ty »vår gud är en förtärande eld».
This here's our scab foreman.
Här är strejkbrytarförmannen. -Flexo!
And in our sight, they are indeed the chosen ones, the beloved.
Och deras plats hos oss är bland de utvalda, de främsta.
Environment 2010- our future, our Choice'.
Miljö 2010- vår framtid– vårt val.
Activistsun is proud to announce our aquisition of outer heaven.
Activistsun ‰r stolta att tillk‰nnage vârt ˆvertagande av outer heaven.
You have our word.
Du har vârt ord.
For our people and theirs.
För vårt och deras folk.
In the wake of your victory, our people will be more powerful than ever.
Efter din seger kommer vårt folk att vara mäktigare än någonsin.
They support our efforts to distinguish our business from competitors.
De underbygger tomtom-verksamhetens insatser för att skilja sig från konkurrenterna.
And assuredly our messengers came unto ibrahim with the glad tidings.
OCH VÅRA budbärare kom till abraham med ett glatt budskap.
We just need to find our own personal switzerland.
Vi behöver bara hitta vårat eget privata land.
And verily, there came our messengers to ibrahim(Abraham) with glad tidings.
OCH VÅRA budbärare kom till abraham med ett glatt budskap.
Unfortunately, our business is pressing.
Tyvärr har vi för bråttom.
Our values and our code of conduct make that possible.
Det är våra värderingar tillsammans medvår uppförandekod som gör detta möjligt.
Would you like to receive our printed annual Report?
Vill du ha vår tryckta årsredovsning hemskickad?
Our entire family will be very grateful to you.
Hela vdr famili är er väldigt tacksamma.
See all our 23 hotels in kreuzberg, berlin, germany.
Se alla våra 23 hotell i område kreuzberg, berlin, tyskland.
But the fact is our genomes are greater than 99 percent similar.
Men faktum är att våra genom är mer än 99 procent lika.
This is our school's tennis court.
Detta är skolas tennos plan.
Our messengers came to abraham with good news.
OCH VÅRA budbärare kom till abraham med ett glatt budskap.
We used to drive our friend kenny crazy.
Vi brukade driva vâr vän kenny till vansinne.
Let's bow our heads.
Vi böjer vâra huvuden.
And they denied our signs utterly.
Och de förkastade alla våra budskap som lögn,
God would never put our eternal future at such a great risk.
Gud skulle aldrig utstta vr eviga framtid fr en sdan risk.
Indeed our messengers came to abraham, bearing glad tidings.
OCH VÅRA budbärare kom till abraham med ett glatt budskap.

Results: 29, Time: 0.0466

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More