TELL THAT BITCH IN SWEDISH

How to say tell that bitch in Swedish

Results: 71658, Time: 0.0553

Examples of using Tell That Bitch in a sentence and their translations

Tell that bitch you busy.
Säg åt bitchen att du är upptagen.
Tell that bitch to open her eyes.
Säg till satmaran att öppna ögonen så kanske hon ser mer.
Tell that bitch to turn around, or this will come back on her.
Säg åt subban att vända om, annars får hon problem.
And tell that bitch girlfriend 0' yours... to point her titties north and step on the gas!
Idag! säg till din hora till flickvän... att trampa gasen i botten och dra norrut!

You tell that bitch she nick me with the razor again, I'm gonna use it'pon her.
Säg åt slampan att om hon skär mig igen så använder jag den mot henne.
I want you to get me an espresso, please, and tell that bitch to give me back my slippy dips.
Kan du ordna mig en espresso, tackar, tala om för ludret att ge tillbaka mina pengar.
You can tell that bitch that I'm gonna dump all her shit in the tip.
Tala om för subban att jag tänker dumpa all hennes skit på tippen.
Tell that stupid rich bitch i said hi.
Säg den dumma rik bitch jag sa hej.
Let me tell you something about that bitch.
Jag ska säga dig en sak om den subban.
Only way i get my son back is if we find o'neill and make that bitch tell the truth.
Det enda sätt jag kan få tillbaka min son på, är om vi hittar O'Neill och får den jäveln att tala om sanningen.
And i have to tell you this whole thing was dreamt up by that bitch there and her pal.
Och jag måste berätta för dig att allt det här var den där subbans och hennes väninnas idiotiska plan.
Are you gonna sit here and tell me that was the first time you kicked it with that bitch?
Sitter du här och säger att det var första gången du låg med den subban?
I told that bitch not to get pregnant again.
Jag sa åt subban att inte bli gravid igen.
Yo, you told that bitch?
Har du berättat för slynan?- säg inte så.
Gloria went in there and told that bitch what's what.
Gloria gick in och visade subban var skåpet ska stå.
I'm gonna tell you, that bitch over there.
Jag tänker inte berätta för dig eller den där satmaran...
You're... going to tell me right now... where that bitch judy moncada is hiding.
Du... ska tala om för mig... var den där slynan judy moncada gömmer sig.
You tell that son of a bitch that matthew hourihan is no pushover!
Du kan säga till den jäveln att matthew hourihan inte är någon man leker med!
Did the bitch tell you that?
Har den slynan sagt dig det?
You can tell jesus that the bitch is back.
Du kan säga till jesus att satmaran är tillbaka.
Well, you can tell jesus that the bitch is back.
Säg till jesus att häxan är tillbaka.
Susan, can you tell this french bitch that you're susan Walker?
Kan du säga till den här franska bitchen att du är susan Walker?
You see that crazy bitch, you tell her we're done.
Du ser den galna tik, du tala om för henne vi är klara.
You are one coldhearted bitch, i will tell you that.
Du är en kall bitch, det säger jag bara.
You wanna tell jess that, or should I? son of a bitch!
Vill du berätta det för jess eller ska jag? va i helvete!
And she said to tell that stupid bitch to stay out of her way.
Hon sa att jag skulle tala om för den där dumma bitchen att hon skulle hålla sig borta från henne.
Did you tell that son of a bitch that we drove 3000 miles to see him?
Sa du till den sniffande jäveln att vi kört 500 mil för att träffa honom?
Well, you tell this bitch that a friend would have had my back last night.
Tala om för den här kärringen att en vän skulle varit bakom mig igår.
My man ebbie here's trying to tell you that you a stupid bitch.
Det min polare ebbie försöker säga är att du är en korkad bitch.
That global panic thing, that's a bitch, let me tell you.
Den globala paniken är ett helvete, ska jag säga.

Results: 71658, Time: 0.0553

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Tell that bitch" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More