THAT MY FATHER IN SWEDISH

Translation of That My Father in Swedish

S Synonyms

Results: 182, Time: 0.047

att min far (70) att min pappa (32) att min fader (7) att min fars (4)

Examples of using That My Father in a sentence and their translations

Did you know that my father had a mistress for 20 years?
Visste du att min far hade en älskarinna i 20 år?
Not that my father would have agreed.
Inte för att min far skulle ha hållit med.
There was no mention that my father married you.
Det står inte att min pappa gifte sig med dig.
Only that my father and his father shall finally know vengeance.
Bara att min far och hans far ska äntligen känna hämnd.

It was clear that my father already had a plan.
Det var klart att min pappa redan hade en plan.
He does not know that my father's army attacks fort william henry.
Han vet inte att min fars armé attackerar fort william henry.
You know that my father will never surrender al-hattal.
Du vet att min far aldrig kommer att överlämna al-hattal.
They were saying that my father had had people killed.
De sa att min pappa dödat människor.
That my father killed her?
Att min far dödade henne?
I had no idea that my father had got remarried.
Jag visste inte att min pappa hade gift om sig.
To think that my father doesn't even believe his first-born child.
Tanken att min pappa inte ens tror sitt förstfödda barn.
You believed the story that my father took a bribe.
Tror du på historien att min far tog mutor?
That my father wanted a boy.
Att min far ville ha en pojke.
I didn't know that my father could stop loving me.
Jag visste inte att min pappa kunde sluta älska mig.
Mr. Brubaker, i assure you that my father is innocent.
Mr brubaker, jag försäkrar dig att min far är oskyldig.
Remember when i told you that my father was in Hell?
Minns du att jag sa att min pappa var i helvetet?
I don't think that i would, say that my father was very strict.
Jag skulle nog inte säga att min pappa var sträng.
Will i forget that my father was a collaborator?
Glömmer jag att min pappa var en förrädare?
She told me that my father had died when i was still a baby.
Hon sa att min pappa dog när jag var bebis.
That my father can still hover like that.
Att min pappa fortfarande kan hänga sig kvar så.
That my father is a terrorist.
Att min pappa är terrorist.
Y'all think that my father's little pet can take my last name?
Tror ni att min pappas lilla husdjur kan ta mitt efternamn?
It's so unfair that my father before you died.
Det är så orättvist att min far före dig.
Director volmer says that my father will come for me when I'm better.
Direktör volmer säger att pappa hämtar mig när jag mår bättre.
Did you know that my father-?
Visste du att min far...
I can't believe that my father gave 221B to mycroft.
Det är ofattbart att pappa gav 221B till mycroft.
None of those that my father would admit to.
Inga som min pappa känner till.
Was that my father that went hence so fast?
Var det min far som gick därmed så snabbt?
A man that my father plays golf with.
En man som pappa spelar golf med.
So it's mom's fault that my father was cheating on her?
Så det är mammas fel att pappa var otrogen mot henne?

Results: 182, Time: 0.047

Word by word translation


father
- far pappa faders far.. farsa

S Synonyms of "that my father"


"That my father" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More