THE DAY AFTER TOMORROW IN SWEDISH

Translation of The Day After Tomorrow in Swedish

Results: 207, Time: 0.0782

i övermorgon (162) day after tomorrow (3) övermorron (2)

Examples of using The Day After Tomorrow in a sentence and their translations

I övermorgon

You will have it the day after tomorrow, my son.
Du får den i övermorgon, min son.
The day after tomorrow, my sister will be getting married.
I övermorgon gifter sig min syster.

I övermorgon...

And the day after tomorrow, the world!
Och i övermorgon... världen!
Brian and I, four days. Conference. We leave the day after tomorrow?
Brian och jag, fyradagarskonferens, vi åker i övermorgon...?

Övermorron

And the day after tomorrow you can say tomorrow.
Och i övermorron kan man säga imorron.
Tomorrow you can say the day after tomorrow.
Imorron kan man säga i övermorron.

Övermorgon

And the day after tomorrow, I will rape and kill.
Och i övermorgon, ska jag både våldta och döda.
The day after tomorrow, in Trieste, just him and me.
Vi träffas i Trieste i övermorgon. Bara han och jag.
Other sentence examples
I'm leaving the day after tomorrow.
Jag åker i övermorgon.
Then we will see you the day after tomorrow.
Då ses vi i övermorgon.
We only came back from the day after tomorrow, dimwit.
Vi kom bara tillbaka från i övermorgon, pucko.
Which I will pay the day after tomorrow.
Som jag betalar i övermorgon.
And tomorrow. And the day after tomorrow.
Och i morgon, och i övermorgon.
He's coming the day after tomorrow.
Han kommer i övermorgon.
We sail the day after tomorrow.
Vi seglar i övermorgon.
My flight is the day after tomorrow.
Mitt flyg går i övermorgon.
Your partner for today, tomorrow and the day after tomorrow.
Din partner för idag, i morgon och i övermorgon.
He will be back the day after tomorrow,
Han kommer tillbaka i övermorgon.
No, no, not tomorrow. The day after tomorrow.
Nej, inte imorgon, i övermorgon.
It begins the day after tomorrow.
Den börjar i övermorgon.
I'm gonna be 12 the day after tomorrow.
Jag blir 12 i övermorgon.
The company arrives in Entebbe the day after tomorrow!
Teamet landar i Entebbe i övermorgon!
There will be the day after tomorrow a Friday.
Det kommer att vara i övermorgon en fredag.
The advance voting for the presidential elections starts the day after tomorrow.
Förhandsröstningen inför presidentvalet inleds i övermorgon.
As for the day after tomorrow, this is the day after tomorrow!
Och vad gäller "i övermorgon" så är det i dag!
I trust final adoption will take place the day after tomorrow.
Jag utgår från att det slutliga antagandet kommer att ske i övermorgon.
I'm afraid our first available is the day after tomorrow.
De första lediga platserna är i övermorgon.
I am getting married the day after tomorrow... and you are coming to my wedding.
Jag ska gifta mig i övermorgon.
The solstice is the day after tomorrow.
Sommarsolståndet är i övermorgon.
She will be home the day after tomorrow.
Hon kommer hem i övermorgon,

Results: 207, Time: 0.0782

Word by word translation


day
- dag day dygnet dan dagligen
after
- efter när efter- nära
tomorrow
- i morgon imorgon tomorrow imorrn

"The day after tomorrow" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More