THE LATIN NAME IN SWEDISH

How to say the latin name in Swedish

Results: 32, Time: 0.1632

det latinska namnet (17)

Examples of using The Latin Name in a sentence and their translations

Panuri biarmicus, which is the latin name for bearded tits.
Panuri biarmicus", som är det latinska namnet för skäggmesar.
The latin name for grapes is changed according to the international nomenclature.
Det latinska namnet för druvor ändras så att det följer den internationella nomenklaturen.
And the latin name is phalacrocorax.
latin heter de "phalacrocorax".
What is the latin name for buttercup?
Vad är latinska namnet för smörbytta?

Arbor is the latin name for tree.
Arbor är det latinska ordet för träd.
The latin name for buttercup will only get you so far.
Latinska namnet för smörbytta får dig bara så långt.
A request to change from the last book is the latin name is also found in normal print style as the writing style is difficult to read.
Ett önskemål till förändring från förra boken är att det latinska namnet även finns i vanlig tryckt stil eftersom skrivstilen är svårläst.
(b) the latin name of the genus, species or sub-species to which the variety belongs, and the common name;
det latinska namnet för den växtsläkten, arten eller underarten dit sorten hör, samt det gängse namnet,
There are also information such as definitions, the latin name and the anatomical group of each body or system.
Där finns även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör.
Sometimes the latin name for spelled, or chaenorrhinum chaenarrhinum, although it is one and the same kind of plants.
Ibland det latinska namnet fã¶r stavat eller chaenorrhinum chaenarrhinum, ã¤ven om det ã¤r en och samma typ av vã¤xter.
The latin name for jock itch is tinea cruris, and the actual issue at play is a fungal infection of the skin.
Det latinska namnet för jock kliar är tinea cruris, och den faktiska frågan på play är en svampinfektion i huden.
Photo: jonas Ekströmer/TT Motiv: the crown princess with the cane toad, which was given the latin name rana marina by carl linnaeus in 1758.
Foto: jonas ekströmer/tt Motiv: kronprinsessan tillsammans med agapaddan som carl von linné 1758 gav det latinska namnet rana marina.
Motiv: the crown princess with the cane toad, which was given the latin name rana marina by carl linnaeus in 1758. Photo: jonas Ekströmer/TT.
Motiv: kronprinsessan tillsammans med agapaddan som carl von linné 1758 gav det latinska namnet rana marina. Foto: jonas ekströmer/tt.
The latin name for the local bee is apis mellifera capensis and thus the wine got the name mellifera.
Det latinska namnet för den lokala bisorten är apis mellifera capensis och så fick vinet namnet mellifera.
The latin name of the genus, species or sub-species to which the variety belongs, and the common name;
Det latinska namnet för den växtsläkt, art eller underart dit sorten hör, samt det gängse namnet.
In fact it gained the nick-name'little Leopolis' – Leopolis being the latin name for lviv.
I själva verket fick det smeknamnet "lilla Leopolis'- leopolis är det latinska namnet för lviv.
Aurum is the latin name for gold, and the gold – the precious metal, solidified light – also represents fusion to unity.
Aurum är det latinska namnet för guld, och guldet– den ädla metallen, stelnat ljus– betecknar också en sammansmältning till en enhet.
Allium is the latin name of löksläktet and it's likely from the greek aglis, garlic core.
Allium är det latinska namnet på löksläktet och det kommer troligtvis från grekiskans aglis, vitlökskärna.
Irritating and invaluable photo credit charlotte perhammardrosophila melanogaster is the latin name for the flies used in research, more commonly known as the irritating fruit fly.
Irriterande och ovärderlig foto charlotte perhammardrosophila melanogaster är det latinska namnet på forskningsflugan, för gemene man mer känd som den irriterande bananflugan.
Sceletium tortuosum is the latin name for a succulent plant from south africa, which is also called kanna once it is dried.
Sceletium tortuosum är det latinska namnet för en saftig planta från sydafrika som även kallas för kanna när den har torkat.
About white ash fraxinus excelsior is the latin name for ash, and there are only a few species throughout the world.
Om ask fraxinus excelsior är det pampiga latinska namnet på asken, som det bara finns ett fåtal arter av i världen.
The latin name, too,(Linum usitatissimum) underlines how tremendously useful and highly valuable this plant is.
Även i den latinska beteckningen, linum usitatissimum, betonas dessa växters stora nytta och hur högt man värdesatt dem.
ICES provides scientific advice for the species squalus acanthias and the reporting code is also based on the latin name thereof.
Ices tillhandahåller vetenskapliga utlåtanden om arten squalus acanthias, och rapporteringskoden bygger också på artens latinska namn.
However, the common name used in certain language versions of regulation(EU) 2016/72 does not correspond to the latin name of the species.
Den sedvanliga benämningen som används i vissa språkversioner av förordning(EU) 2016/72 motsvarar dock inte artens latinska namn.
Why be specific? when you're throwing away a monkey, you don't need the latin name.
När man kastar en apa behövs inget latinskt namn.
i looked without success, but then i searched with the latin name and there they where, a lot of patchouli plants.
jag letade på, utan framgång, men sen sökte jag på det latinska namnet och då minsann dök det upp patchouliplantor.
Paradise fruit if you enjoy grapefruit and eat it frequently, i am sure you appreciate the latin name for it as well: citrus paradisi, citrus from paradise.
Paradisfrukt om du tycker om grapefrukt och äter den ofta, så gillar du säkert det latinska namnet den har: citrus paradisi, citrus från paradiset.
its natural habitat is in one of the countries where we collect, please inform us of the latin name thereof.
är säker på att den finns naturligt i något av våra insamlingsområden var vänlig skicka oss det latinska namnet.
The latin name of the homeopathic stock described in the marketing authorisation application dossier shall be in accordance with the
Den latinska benämningen på den homeopatiska stamprodukt som beskrivs i ansökan om godkännande för försäljning ska överensstämma med den latinska

Results: 32, Time: 0.1632

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The latin name" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More