THE MAYOR JUST IN SWEDISH

How to say the mayor just in Swedish

Results: 196147, Time: 0.3543

Examples of using The Mayor Just in a sentence and their translations

Sheriff, the mayor just got here.
Sheriff, borgmästaren är här.
It's tempting to head into the park until you remember the mayor just doubled the foot patrols in union square.
Det är frestande att gå in i parken tills du kommer ihåg borgmästaren just fördubblats foten patruller i union square.
I thought you just interviewed the mayor.
Du har ju intervjuat borgmästaren.
And not just to the Mayor's office.
Och inte bara till borgmästarens kontor.

You tell the mayor he just lost six votes.
Du säger borgmästaren han förlorade bara sex röster.
I was just telling the mayor that derek sampson was apprehended.
Jag berättade just för borgmästaren att derek sampson greps.
And putting the copycat hoods up to assassinating the mayor was just the first step.
Att låta huv-imitatörerna mörda borgmästaren var bara första steget.
I just got off the phone with the mayor.
Jag har precis pratat med borgmästaren.
And he's not just my brother, he's the mayor.
Och han är inte bara min bror, han är borgmästare.
I see you just made sergeant after driving the mayor around for less than three months.
Jag ser att du just blivit inspektör efter att ha kört runt borgmästaren i mindre än tre månader.
You wanna tell me why i just broke up a fight between the sheriff and the mayor?
Kan du berätta varför jag precis avbröt ett slagsmål mellan sheriffen och borgmästaren?
Uh-huh. I just met with the mayor.
Jag pratade med borgmästaren.
Just... please, just let the mayor speak.
Snälla, låt borgmästaren tala.
Just glad I'm not the mayor.
Jag är glad att jag inte är borgmästare.
You just got off the phone with the mayor.
Du talade just med borgmästaren.- jag talade just.
The mayor's daughter can't go just anywhere.
Borgmästarens dotter kan inte besöka vilka platser som helst.
There's just one formality. permission from the mayor.
Vi behöver bara rent formellt borgmästarens godkännande.
Or we could just ask the mayor who wanted him dead.
Eller så frågar vi borgmästaren vem som ville döda honom.
And not just to the mayor's office but to me.
Och inte till borgmästarens kontor utan till mig.
Will you just try and get a meeting with the mayor?
Försök boka tid med borgmästaren.
Just before he died, the mayor said he had a secret.
Innan han dog sa borgmästaren att bloom hade en hemlighet.
Let the mayor know that fin just arrived at the empire state building.
Låt borgmästaren få veta att fin precis tagit sig till empire state.
Two. One is from the mayor's office, the other is just below cafe normandie.
En från borgmästarens kontor, den andra under café normandie.
I just got off the phone with the mayor of Boston's office.
De ringde just från borgmästarämbetet i boston.
We just want to please the mayor, not go to jail behind this shit.
Vi vill behaga borgmästaren, inte åka i finkan.
Is the mayor going to make the changes or just leave it to the good soldier?
Kommer borgmästaren att skapa förändring eller överlåta det på den gode soldaten?
It's swallow falls degrees and- well, let's just go to the mayor.
Det är swallow falls grader ute...- vi lämnar över till borgmästaren.
It's just the mayor. okay.
Det är bara borgmästaren.
The magician just killed the deputy mayor.
Magikern dödade just den biträdande stadschefen.
Mayor brown just turned the city's budget from a deficit into a surplus!
Borgmästare brown har just vänt stadens budget från minus till plus!

Results: 196147, Time: 0.3543

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The mayor just" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More