THE POLICE STATION WHEN IN SWEDISH

How to say the police station when in Swedish

Results: 418385, Time: 0.0489

Examples of using The Police Station When in a sentence and their translations

Why were you at the police station when sutter came in to confess?
Varför var du på polisstationen när sutter kom för att erkänna?
Professor, please. I was on my way to the police station when my wife was killed.
Jag var på väg till polisstationen när min fru blev dödad.
SSNC's annual meeting, abf-premises avesta(opposite the police station) when? at.
Naturskyddsföreningens årsmöte, abf-lokalen avesta(mittemot polisstationen) när? kl.
Why did you come back to this house when we were all at the police station?
Varför åkte du tillbaka hit när vi var på polisstationen?

Visitor operations is a service you may come across when at the police station, court or shelter home, where victim support Finland's staff works on certain weekdays.
Visitor-verksamheten är en tjänst som du kanske stöter på när du utför ärenden på polisstationen, i en tingsrätt eller ett skyddshem, där anställda vid brottsofferjouren arbetar under vissa veckodagar.
Luckily though, my license was fine, so when they took him to the police station, i followed in the mercedes.
Som tur är så var mitt körkort okej, så när de förde honom till polisstationen följde jag efter i mercedesen.
Dr. Yang and guo zhida were talking on the way to the police station and that's when he confessed it all by himself.
Dr yang och guo zhida pratade på väg till polisstationen, och det var han erkände allt.
We will take the motorcycle to the police station so he will find you there when they let him out.
Vi tar motorcykeln till polisstationen så att han hittar dig när de släpper ut honom.
When get six incriminating photos, go to the police station before the bad man skips town.
När blir sex komprometterande bilder, gå till polisstationen innan ond man hoppar stad.
When the two girls were at the police station and the police was talking to sofia about her ordeal anna“filled in a sentence”.
När de två kvinnorna är på polisstationen och polisen pratar med sofia så fyller anna i med ”en mening”.
Additionally, the defendant may need an interpreter present when he instructs his lawyer(at the police station, in prison if he remains in custody, at the lawyer's office and in court).
Dessutom kan den tilltalade behöva ha en tolk närvarande när han rådgör med sin advokat(på polisstationen, i häktet, på advokatkontoret och i domstolen).
The hostage situation at the police station in spokane, washington, ended early this morning when metro SWAT engaged and killed the suspect, jonas arbor.
Gisslansituationen på polisstationen i spokane, washington, fick ett slut idag på morgonen när metros insatsstyrka fångade och dödade den misstänkte, jonas arbor.
When frasier was a kid, i would take him to the police station where i worked.
När pojkarna var små tog jag med dem till min polisstation.
We polgodan the police station.
Vi fortsätter sända från polgoda.
This ain't the police station.
Det här är inte polisstationen.
When your father is back, ask him to come to the police station.
Säg till din pappa att komma till polisstationen.
This isn't the police station.
Det här är ingen polisstation.
No. - He's at the police station.
Han är på polisstationen,
Okay. I'm off to the police station.
Okej, jag går till polisstationen.
He's at the police station.
Han är på polisstationen.
No. We are driving to the police station.
Nej, vi kör till polisstationen.
I went to the police station.
Jag gick till polisstationen.
You're at the police station?
Är ni på polisstationen?
I was at the police station.
Jag var på polisstationen...
Please come to the police station first.
Var snäll och kom till polisstationen först.
I go to the police station daily.
Jag går till polisstation dagligen.
One day, my worst nightmare came true, when i was caught by the chinese police, and brought to the police station for interrogation.
En dag blev min värsta mardröm besannad: jag fångades av kinesiska polisen och fördes till polisstationen för förhör.
Of course the police can't do anything- when the closest police station is about 50 miles away.
Klart polisen inte kan göra nåt när närmsta polisstation är 8 mil härifrån.
Anyhow, when we went to buy the car from him he couldn't prove that the car was his. so we ended up at the local police station to settle the deal, with the police as vittness!
Hur som helst, när min fru och jag köpte bilen kunde han inte visa, att det var hans bil, så vi gjorde upp affären på polisstationen med en polis som vittne till affären och hans namnteckning.
He did seem more willing to talk when we were at the police station.
Han var mer villig att prata när vi var hos polisen.

Results: 418385, Time: 0.0489

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The police station when" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More