THE SPANISH GOVERNMENT IN SWEDISH

Translation of The Spanish Government in Swedish

S Synonyms

Results: 580, Time: 0.0505

den spanska regeringen (428) spaniens regering (18) de spanska myndigheterna (7) den spanska regeringschefen (4) den spanska staten (3) den spanska regeringens (65)

Examples of using The Spanish Government in a sentence and their translations

Den spanska regeringen

The Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Den spanska regeringen kan förvisso inte anklagas för passivitet, tvärtom.
The Spanish Government and the European Commission is announcing measures.
Den spanska regeringen och Europeiska kommissionen annonserar åtgärder.

Spaniens regering

The Spanish Government, by M. Muñoz Pérez, acting as Agent.
Spaniens regering, genom M. Muñoz Pérez, i egenskap av ombud.
The Spanish Government, by J. Rodríguez Cárcamo, acting as Agent.
Spaniens regering, företrädd av J. Rodríguez Cárcamo, i egenskap av ombud.

Spanska regeringen

Or does the Spanish Government have no opinion on this?
Eller har den spanska regeringen ingen synpunkt på det?
BAR_ Grant from the Spanish Government _BAR_ 174293 _BAR_ 60101 _BAR_ 60101,- _BAR.
BAR_ Stöd från spanska regeringen _BAR_ 174293 _BAR_ 60101 _BAR_ 60101,- _BAR.
Other sentence examples
Having regard to the proposal made by the Spanish Government.
Med beaktande av den spanska regeringens förslag.
The Spanish Government needs to act.
Den spanska regeringen måste agera.
The Spanish Government has taken a number of measures.
Den spanska regeringens åtgärder är många.
The Spanish Government has refused to take these 650 000 signatures into consideration.
Den spanska regeringen har dock vägrat att ta dessa 650 000 underskrifter i beaktande.
The Spanish Government, by F. Díez Moreno, acting as Agent.
Spaniens regering, genom F. Díez Moreno, i egenskap av ombud.
Having regard to the proposal of the Spanish Government.
Med beaktande av den spanska regeringens förslag,
The Spanish Government, by M. Sampol Pucurull, acting as Agent.
Spaniens regering, genom M. Sampol Pucurull, i egenskap av ombud.
The Spanish Government against the crowdfunding- Rebelion.org.
Den spanska regeringen mot crowdfunding- Rebelion.org.
The Spanish Government, by N. Díaz Abad, acting as Agent.
Spaniens regering, genom N. Díaz Abad, i egenskap av ombud.
Having regard to the proposals of the Spanish Government.
Med beaktande av den spanska regeringens förslag,
On a proposal from the Spanish government, the Council adopted a Decision appointing.
På förslag av den spanska regeringen antog rådet ett beslut om utnämning av.
The Spanish Government, by J. Rodríguez Cárcamo, acting as Agent.
Spaniens regering, genom J. Rodríguez Cárcamo, i egenskap av ombud.
Having regard to the proposal of the Spanish Government.
Med beaktande av den spanska regeringens förslag.
Member of the Lisbon Partners network, set up by the Spanish government.
Medlem i nätverket av Lissabonpartner som inrättats av den spanska regeringen.
Having regard to the request of the Spanish Government.
Med beaktande av den spanska regeringens förslag,
As proposed by the Spanish Government.
På förslag av den spanska regeringen.
These proposals- Ireland's and the Spanish Government's- certainly need to be examined.
Förslagen från Irlands och Spaniens regeringar måste verkligen utvärderas.
The Spanish government considers the elections as"political propaganda" without democratic validity.
Spaniens regering betraktare omröstningen som "politisk propaganda" helt utan demokratisk giltighet.
We would also guarantee the Spanish government will never know her whereabouts.
Vi garanterar också att spanska staten aldrig får veta var hon finns.
In 1977, the Spanish government decided on the legal regulation of gambling.
I 1977, den Spanish regeringen bestämde sig för laglig reglering av spelande.
The Spanish Government appealed against that recovery decision before the Court of Justice.
Spanska regeringen väckte talan mot detta återkravsbeslut vid EG-domstolen.
This was the message from the President of the Spanish Government.
Detta var budskapet från den spanska regeringsordföranden.
Grant from the Spanish Government.
Stöd från spanska regeringen.
The real Calafuego went down in 1647, loaded with gifts for the Spanish government.
Calafuego sjönk 1647, fullastat med gåvor till spanska regeringen.

Results: 580, Time: 0.0505

Word by word translation


spanish
- spanska spaniens spanish spanjorerna spanjor
government
- regeringen statliga staten statsrådet myndigheterna

S Synonyms of "the spanish government"


"The spanish government" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More