TO HIS BOAT IN SWEDISH

How to say to his boat in Swedish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.059

Examples of using To His Boat in a sentence and their translations

Newton went back to his boat.
Newton gick tillbaka till sin båt.
He said something about going back to his boat.
Han ville tillbaka till sin båt.
I check on the girls' friends has gone back to his boat.
Jag kollar om tjejernas kompisar har gått tillbaka till sin båt.
However, we believe on returning to his boat he was murdered.
Vi tror dock att när han återvände till sin båt blev han mördad.

I better make sure he gets back to his boat OK.
Det är bäst jag hjälper honom till hans båt.
So, then you took mr farrell back to his boat.
Så när ni följde herr newton tillbaka till hans båt...
And later that night you followed your father back to his boat.
Senare den kvällen föjde du din far tillbaka till hans båt.
Now, as sophie boyd was at Catherine's bar when tom headed to his boat'then here with me at the station for the rest of the night...'.
Sophie boyd var på catherines bar när tom gick till sin båt och sen här med mig på stationen restan av natten.
He's on the other side of the island, tending to his boat.
Han är på andra sidan av ön, tar hand om sin båt.
He told you he was going to admit his affair with leah to peter and molly, try and legitimise the situation, so he went back to his boat to write a letter, but you knew the police heat on morris would expose your collaboration.
Han sa till dig att han skulle erkänna "affären" med leah. han gick till sin båt för att skriva brevet. men du visste att då skulle ert samarbete uppdagas.
Pull over to his boat!
Kör fram till hans båt!
What happened to his boat?
Vad hände med hans båt?
After taking the count to his boat--I went to the barn. miss julie was dancing with the gamekeeper!
Sen jag kört greven till båten ville jag dansa vid logen och får se fröken anföra dansen med skogvaktarn när hon blev varse mig så.
After he had done this, he tied the treacherous scylla to his boat and dragged her until she had drowned.
Efter att minos gjort detta dödade han den förrädiska skylla genom att binda henne vid sin båt och släpa henne tills hon drunknat.
This guy makes me run in water, and then he takes me to his boat and drops me off.
Han låter mig att springa i havet. Sen fick jag sitta och vänta på hans båt.
I'm going to blow up his boat.
Jag ska spränga hans båt.
Because someday he will find some other genius to fix his boat.
En vacker dag så får han fixa ett annat geni som lagar hans jävla båt.
Who wants to secure his boat optimal, should have four belts for.
Vem vill säkra sin båt optimal, borde ha fyra remmar för.
Description: tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock.
Beskrivning: tux har problem och måste ta sin båt genom en sluss.
Who wants to give his boat a new paint, found in EFKO special inks and solvent-free current fashion colors.
Vem vill ge sin båt en ny färg, finns i efko speciella tryckfärger och lösningsmedelsfria aktuella modefärger.
To time to secure his house boat for spring.
Till dags att säkra sitt hus båt för våren.
Yeah. Any chance he would go down to the boat without his bag? He's got to be around.
Kan han ha gått till båten utan sin väska?
November 2013 comments off on to time to secure his house boat for spring.
November 2013 comments off på till dags att säkra sitt hus båt för våren.
Home > Chartering > To time to secure his house boat for spring.
Hem> befraktning> till dags att säkra sitt hus båt för våren.
Two years ago he was on his way to his boat with his motorcycle and then he was hit by a lorry.
För två år sedan var han på väg till båten med sin motorcykel då han blev påkörd av en lastbil.
You're free to buy that fool his boat back to africa.
Nu kan du åka med den där stollen till afrika.
We need to find his old boat.
Vi måste leta upp hans gamla båt.
And he wouldn't want to report his missing boat to the police?
Och han... skulle inte vilja anmäla sin båt saknad hos polisen?
Clean her up, and get her back to his boat slip in big pine.
Tvätta henne och ta henne till big pine.
A man wants me to sail his boat.
Nej, jag ska segla en båt.

Results: 30, Time: 0.059

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to his boat"


"To his boat" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More