TO SEE WHITE IN SWEDISH

How to say to see white in Swedish

Results: 211526, Time: 0.0398

to see
se (23304) att se (22335) träffa (4526) ser (1387) att träffa (928)

Examples of using To See White in a sentence and their translations

I want to see white tiger.
Jag vill träffa er chef, white tiger.
I would like to see white man's justice.
Jag vill se den vite mannens rättvisa.
I just want to see white Goodman's face when we win that tournament.
Jag vill bara se whites ansikte när vi vinner turneringen.
Just what i have always wanted to see- white water.
Jag har alltid velat se forsande vatten.

Because the report also adds background layers, you can easily see the problem objects on differently colored backgrounds(which is great to see white objects for example).
Eftersom rapporten även lägger till bakgrundslager kan man enkelt se problemobjekt på olikfärgade bakgrunder(vilket är speciellt bra för att exempelvis tydligt visa vita objekt).
White antelope proud to see all white chiefs of this country.
White antelope stolt att se alla vita hövdingar av detta land.
I started to see the white light.
Jag började se ett vitt ljus.
Mighty glad to see you, white hand.
Glad att se dig, white hand.
Sir, dan white is here to see you.
Dan white är här för att träffa dig.
Cause the white dudes want to see us fail.- what white dudes?
För de vita vill se att vi gör bort oss.
Lived to see the white man keep his promises on the washita.
Levde för att se den vite mannen hålla sina löften som gavs i washita.
That white portion there is easy to see.
Den vita delen där är lätt att se.
Plagues a white lady almost to death to see a man naked.
Plågar en vit dam nästan till döds att se en man naken.
Somewhere around the third floor, i began to see a white light.
Någonstans runt tredje våningen, började jag se ett vitt ljus.
Find a new beat, Ken. I don't want to see you around the white house again.
Jag vill inte se dig i vita huset igen.
White, silk tents thin enough to see the stars.
Vita sidentält, så tunna att man ser stjärnorna.
Ladies, i fully expect to see you later at the white party.
Mina damer, jag väntar mig att vi seswhite party.
Just to see all those pretty white bricks spread over the pretty village green.
För att få se de fina vita stenarna utspridda över den fina allmänningen.
Well, i just want to see what no white man has ever seen before.
Jag vill bara se, sir vad en vit man aldrig har sett förut.
Truth is, i know the white gamblers bet more just to see me.
De vita satsar sina pengar bara för att se mig.
But to see him like this, white bones that were once a wonderful man.
Men att se honom så här... vita ben som en gång varit en underbar man.
Only a white man would make a fire for everyone to see.
Bara en vit man tänder en eld som alla kan se.
It is normal to see grey reef sharks, silvertips and white tips here.
Här är det vanligt att se grå revhaj, silvertips och "white tips".
You should be able to see 10 different rectangles of light gray within a white box.
Du ska kunna se tio olika ljusgrå rektanglar i en vit ruta.
Mr. White, i want to see your books.
Mr white, jag vill se era böcker.
White man's eyes too blind to see.
Den vite är för blind att se.
I'm starting to see white light.
Jag börjar se ljuset.
Walter white to see ted beneke.
Jag vill träffa ted beneke.
My mother took me to see snow white.
Min mamma tog med mig för att se snövit.
I did not pay good money to see some white roots cover band.
Jag har inte betalat för att se ett coverband.

Results: 211526, Time: 0.0398

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More