TO UNDERSTAND WHAT IN SWEDISH

Translation of To understand what in Swedish

Results: 687, Time: 0.0746

Examples of using To understand what in a sentence and their translations

It is very difficult to understand what kind of action you should do.
Det är mycket svårt att förstå vilken typ av handling du ska göra.
I wanted to understand what it felt like to be homeless.
Jag ville förstå hur det kändes att vara hemlös.
To understand what's going on in his head.
Fatta vad som hände i hans huvud.
You got to understand what it was like back then.
Du måste förstå hur det var då.
We now need to understand what is realistic and feasible at this stage.
Nu måste vi inse vad som är realistiskt och genomförbart i det här skedet.
How can you even... begin to understand what it's like?
Hur kan ni nånsin förstå hur det är?
I'm starting to understand what's happening.
Jag börjar fatta vad som händer.
I'm-a need you to understand what I'm about to do, Andre.
Jag vill att du förstår vad jag ska göra, Andre.
I'm not beating anyone up. I'm just trying to understand what you were thinking.
Jag försöker bara förstå hur du tänkte.
It is important to understand what affect the estimation of costs.
Det är viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar kostnadsbedömningarna.
For you to understand what's going on.
För ni förstår vad som händer.
How to understand what is evil eye.
Hur man förstår vad som är onda ögon.
You don't seem to understand what I'm trying to say.
Det verkar inte som att du förstår vad det är jag försöker säga.
How to understand what says burping a child.
Hur man förstår vad som säger att burping ett barn.
Each parent can learn how to understand what a child would like to say.
Varje förälder kan lära sig hur man förstår vad ett barn skulle vilja säga.
Uncle, you don't seem to understand what you have done here.
Farbror, jag tror inte du förstår vad du har gjort.
There is an epidemic failure within the game to understand what is really happening.
Man misslyckas i sporten om man inte förstår vad som egentligen händer.
And I want you to understand what it's like to be raped.
Och jag vill att du förstår hur det är att bli våldtagen.
He's just looking for someone to understand what he's going through.
Han letar bara efter nån som förstår vad han går igenom.
I want you to understand what's going to happen.
Jag vill att ni inser vad som kommer att ske.
I expected people to understand what we were doing here.
Jag trodde att folk skulle förstå vad vi ville åstadkomma.
But I want to understand what happened to my father.
Men jag vill veta vad som hände med pappa.
You must be made to understand what I can do.
Ni måste tvingas inse vad jag kan göra er.
We just want to understand what happened.
Vi vill bara veta vad som hände.
I'm trying to understand what this is all about.
Jag försöker fatta vad det är frågan om.
Is difficult to understand what I'm trying to do here.
Hon förstår inte vad jag försöker åstadkomma.
We now need to understand what happens if these other factors change.
Nu behöver vi veta vad som händer om dessa andra faktorer ändras.
You want to understand what it means to be human,?
Du vill veta hur det är att vara människa?
I have got to understand what you're feeling and thinking.
Jag måste få veta hur ni känner och tänker.
I would just like to understand what's going on.
Jag vill bara veta vad som pågår.

Results: 687, Time: 0.0746

Word by word translation


understand
- förstår inser har förstått fattar har förståelse
what
- vad vad-

S Synonyms of To understand what


know what
understand how
see how
imagine how
comprehend what
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More