WAS SUPPOSED TO STOP IN SWEDISH

How to say was supposed to stop in Swedish

S Synonyms

Results: 25, Time: 0.1411

Examples of using Was Supposed To Stop in a sentence and their translations

I was supposed to stop him.
Jag skulle stoppa honom.
I was supposed to stop plunder, right? and instead wally did.
Jag skulle stoppa plunder, men det gjorde wally.
You know, he was supposed to stop hovering, like, ten minutes ago.
Han skulle sluta hänga över mig för typ tio minuter sen.
Gil was supposed to stop charlie from going away, but he didn't.
Gil skulle hindra charlie frán att ge sig av, men misslyckades.

This restraining order was supposed to stop all of this.
Besöksförbudet skulle sätta stopp för det här.
It's like when everybody was supposed to stop eating grapes.
Det är som när alla skulle sluta äta vindruvor.
I'm one of the vampires who was supposed to stop vlad kossei.
Jag är en av vampyrerna som förväntades stoppa vlad kossei.
A covert agent who was supposed to stop the attacks is now hunted by his former bosses for the secret he holds.
En infiltatörsagent som skulle stoppa attackerna -jagas nu av sin gamla chef för hemligheten han döljer.
We're supposed to stop crime.
Vi skall stoppa brott.
We're supposed to stop the apocalypse.
Vi ska förhindra domedagen.
You're supposed to stop before it, not on it!
Man ska stanna före det, inte på det!
Who's supposed to stop him?
Vem ska stoppa honom?
You know you're supposed to stop when there's an accident, right?
Du ska stanna när du är med om en olycka.
You're supposed to stop me.
Du ska hindra mig.
How do you know we're supposed to stop here?
Hur vet du att vi ska stanna här?
I genuinely have no idea how else we're supposed to stop brick.
Jag har ingen aning hur vi annars ska kunna stoppa brick.
A bouncer is supposed to stop people from going in, not out, of the bar.
En dörrvakt ska hindra folk från att komma in...- inte ut från en bar.
This drug is supposed to stop the growth of cancer cells, so I'm very hopeful.
Detta läkemedel är tänkt att stoppa tillväxten av cancerceller, så jag är mycket hoppfull.
Kerwood Mandel to car three. See, I'm supposed to stop a couple of angels from going into the church.
Jag ska stoppa ett par änglar från att komma in i kyrkan.
I'm the dumb guy, and you're the woman who's supposed to stop the dumb guy from doing dumb shit!
Jag är den dumme killen och du kvinnan som hindrar mig att göra saker!
And this bomb that isaac painted, i think we're supposed to stop it. but i just.
Och bomben isaac målat, jag tror vi är menade att stoppa den.
Yeah, well, when I'm doing something stupid, you're supposed to stop me.
När jag gör något dumt så är det meningen att du ska stoppa mig.
And if i can see him, that must mean that I'm supposed to stop him.
Att jag ser honom betyder att jag ska stoppa honom.
and pressure even after they signed several treaties which were supposed to stop their genocide, and normalize life for our remaining population.
förtryck även efter att de undertecknade flera fördrag som skulle stoppa sitt folkmord och normalisera livet för vårt återstående befolkning.
a try. it comes in pill form and it is supposed to stop you from feeling hungry, boost your energy and increase
det ett försök. den levereras i tablettform och det är tänkt att hindra dig från att känna sig hungrig, öka din energi

Results: 25, Time: 0.1411

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "was supposed to stop"


"Was supposed to stop" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More