WAS WONDERING IF IN SWEDISH

Translation of Was wondering if in Swedish

Results: 747, Time: 0.1193

Examples of using Was wondering if in a sentence and their translations

I was wondering if maybe I could... meet a girl.
Jag undrar ifall jag kan... träffa en flicka.
I was wondering if you could help me.
Jag undrar ifall du kan hjälpa mig.
I was wondering if you could let me have a little money.
Jag tänkte om ni kunde ge mig lite pengar.
I was wondering if I could speak with your nanny?
Jag undrar om...- jag får prata med barnflickan?
I was wondering if she could stay here with me next weekend,?
Jag undrar ifall hon kan stanna hos mig nästa helg?
I was wondering if you wanted to interview me.
Jag tänkte om du hade lust att intervjua mig.
He was wondering if we could send someone for the delivery.
Han funderar på om vi kunde skicka efter en efter leverans.
I was wondering if.
Jag undrar om...- Nej.
So I was wondering if you could look into him for me.
Så jag undrade ifall du kunde kolla upp honom åt mig.
I was wondering if you find me attractive.
Jag funderar på, om du tycker jag är attraktiv.
I was wondering if it was the one.
Jag undrar, om det är den,
I was wondering if you wanted to come to my sister's rehearsal dinner.
Jag undrade om... du ville följa med på min systers genrepsmiddag.
The master was wondering if he might have a word with you in the library.
Herrn undrar om han kunde få tala med dig i biblioteket.
Dan was wondering if he could trail with us today.
Dan undrar om han får hänga på i dag.
Hi, I was wondering if I might have a moment of your time.
Hej, jag undrar ifall om jag kunde få ett ögonblick av er tid.
Was wondering if Sub r was male or female and.
Undrar om Sub r var manlig eller kvinna och.
I was wondering if you could take a look at a photo for me.
Men jag undrade bara ifall du kunde titta på ett fotografi åt mig.
I was wondering if someone would tell me.
Jag undrade just om någon skulle berätta det.
Mavis was wondering if maybe you wanted to go for a fly.
Hon undrar om du vill ta en flygtur.
I was wondering if I can have Juneau back now.
Jag undrar bara om jag kan få tillbaka Juneau nu.
I was wondering if you would like to make $150,000 in two hours?
Jag undrar, vill du tjäna 150000 på två timmar?
I was wondering if you... we.
Jag tänkte på om du… vi.
L was wondering if you could help me out with a special arrangement.
Jag undrar om du kan hjälpa mig med en sak.
And I was wondering if you had, like, some kind of package?
Jag undrade bara om ni har nåt slags paket?
I was wondering if this place had a director.
Jag undrade just var chefen höll hus.
I-I was wondering if you could come to the theater.
Jag undrar om ni kan komma till teatern.
Hey little boy, I was wondering if you could tell your.
Tjena grabben, jag undrar bara om du kunde säga till din.
So I was wondering if I could stay with you for a while?
Så, jag undrade... om... jag kunde stanna med er för ett tag?
I was wondering if.
Jag undrar bara om.
Mm. Mm-hmm.- And I was wondering if you could.
Jag undrar om du kan hjälpa mig i det ämnet.

Results: 747, Time: 0.1193

Word by word translation


was
- var blev har skulle fanns
wondering
- undrar funderar fråga undrade undra

S Synonyms of Was wondering if


Was wondering if in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More