WE GOT ANOTHER GUY IN SWEDISH

How to say we got another guy in Swedish

Results: 2517179, Time: 0.0731

vi har ett annat (9) vi har en ny (4) vi fick en annan (4) vi har ytterligare (3) vi har ännu (3)

Examples of using We Got Another Guy in a sentence and their translations

We got another guy outside too.
Vi har en till kille där ute också.
We got another guy on a cross.
Vi har en kille på ett kors.
Guys, we got another one.
Hörni, vi har en till.
Guys, we got another body.
Vi har ett nytt lik.- är det identifierat?

Oh, i got another guy here.
Jag har en till kille här.
And i got another guy in the commissar.
Och jag har en anna kille.
We got another customer.
Vi har ännu en kund.
We got another problem.
Vi har ett annat problem.
We got another job.
Vi skaffade oss ett annat jobb.
We got another one.
Vi har ett nytt.
We got another one!
Vi fick en till!
We got another one!
Vi har en till.
We got another possible victim.
Ett möjligt offer till.
All right, we got a guy with a briefcase and another with an AK-47.
Vi har en man med en portfölj och en annan med en AK–47.
Meantime, i have an idea where we can get another guy.
Under tiden vet jag var vi kan hitta en annan kille.
We need another guy.
Vi behöver en snubbe till.
Then we got our guy.
har vi vår kille.
We got the wrong guy.
Vi har tagit fel kille.
We got this guy yesterday.
Vi fick honom igår.
We got just the guy.
Vi har rätt kille.
We need every guy we got.
Vi behöver alla killar vi har!
We could use another guy for three on three.
Vi skulle behöva en till kille så vi kan spela tre mot tre.
But we got one scared guy, we got two dead guys, and we got you, derek.
Vi har en rädd kille och två döda killar, sedan har vi dig, derek.
Got one lower limb flesh wound, another guy unconscious.
Vi har ett köttsår i benet, en annan är medvetslös.
We lose another guy, we're just a few black guys on bikes.
Förlorar vi en man till, är vi bara ett par svarta killar på motorcyklar.
When we got there two other guys were in another car.
När vi kom dit väntade två killar i en bil.
We got another guy with a changeling net.
Vi har en till med förändringsnät.
You got another guy in the room.
Med en annan kille i rummet.
I have got another guy on the side.
Jag har en annan kille vid sidan om.
We got another one.
Barry, vi har ett till.

Results: 2517179, Time: 0.0731

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More