WHEN ARE YOU GOING IN SWEDISH

Translation of When are you going in Swedish

Results: 201, Time: 0.0402

när ska du när tänker du när åker du när kommer ni när skall du

Examples of using When are you going in a sentence and their translations

When are you going to charge McTeer?
När ska du ladda McTeer?
When are you going to start talking to me?
När tänker du börja prata med mig?
When are you going to propose? Propose?
När ska du fria?
When are you going there, Sophia Fyodorovna?
När åker du dit, Sophia Fyodorovna?
When are you going up again, Jim?
När ska du upp igen, Jim?
When are you going to wake up and face reality?
När tänker du vakna upp och möta verkligheten?
When are you going to draw some conclusions from these numbers?
När kommer ni att dra slutsatser utifrån dessa siffror?
When are you going home?
När åker du hem?
When are you going to start talking?
När ska du börja prata?
When are you going to tell me what you want from me?
När tänker du säga vad du vill mig?
When are you going back to Russia?
När åker du tillbaka till Ryssland?
When are you going to produce an action plan for reducing staff numbers?
När kommer ni att ta fram en åtgärdsplan för att minska antalet anställda?
When are you going to learn, soldier?
När ska du lära dig soldat?
When are you going to talk to her?
När tänker du prata med henne?
So when are you going to do it?
när skall du göra det?
When are you going to Paris?
När åker du till Paris?
When are you going to learn?- You can't have everything?
När skall du lära dig att du inte kan få allt?
When are you going to tell us what's really going on here?
När tänker du berätta vad som händer?
When are you going to let us go,?
När kommer ni att låta oss gå?
When are you going to tell me what's going on?
När ska du berätta vad som händer?
When are you going to call my parents?
När ska du ringa mina föräldrar?
When are you going to say we're really engaged?
När kommer ni att säga att vi verkligen engagerade?
When are you going back?
När åker du hem?
When are you going to marry the girl?
När tänker du gifta dig med henne?
Lena, when are you going to grow up?
Lena, när tänker du växa upp?
Uh, so when are you going to Texas?
Eh, så när åker du till Texas?
When are you going to come back?
När kommer ni tillbaka?
When are you going to forgive him?
När ska du förlåta honom?
When are you going to tell me the secret?
När tänker du berätta hemligheten?
When are you going to forget about being a child?
När kommer ni att glömma att vara ett barn?

Results: 201, Time: 0.0402

See also


when are you going to get
när ska ni ta när ska du när ska du när ska du fixa när kommer du hit
when are you going to tell
när ska du berätta för
when are you going to let
när ska du släppa när ska du låta när kommer ni att låta när släpper ni
when are you going to see
när ska ni träffas när ska ni ses när kan du ta emot när kommer du att se
when are you going to kill
när ska ni ska döda när kommer du att döda
when are you going to take
när ska ni ta ert när tänker du ta när ska du ta
when are you going to come
när kommer du när följer du
when are you going to do it
när skall du göra det
when are you going to grow up
när tänker du växa upp när tänker ni bli vuxen
when are you going to do something
när tänker du göra något när ska du göra något
so when are you going
när åker du när ska du så , när kommer du
are you going to say when
skall du säga när
are you going to do when he
ska ni göra när han

Word by word translation


when
- när samband nära närmare
are
- är har ska finns blir
you
- du ni man dig er
going
- kommer ska väg åka
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More