WHOEVER DID THIS CAME IN SWEDISH

How to say whoever did this came in Swedish

Results: 331560, Time: 0.0786

den som gjorde det här (52) den som gjorde detta (29) den skyldige (8) den som gjort det här (3) den som gjort detta (3)

Examples of using Whoever Did This Came in a sentence and their translations

Maybe whoever did this came back to finish the job.
Den som gjorde det här kom kanske tillbaka för att avsluta det hela.
Whoever did this came for whatever was in there.
De som gjorde det tog det som låg inuti.
Before whoever did this comes back.
Innan vem som än gjorde det här kommer tillbaka.
If whoever did this comes back another night?
Om den som gjorde det här kommer tillbaka en annan natt?

Please find whoever did this.
I want whoever did this.
Jag vill sätta dit gärningsmannen.
I will find whoever did this.
Jag ska hitta den som gjorde det här.
We will catch whoever did this.
Vi ska ta den som gjort det här.
We will catch whoever did this.
Vi ska ta den som gjort detta.
We're not done yet. we're gonna get whoever did this.
Vi kommer att få tag i den som gjorde det.
No. No, h-hugo said that whoever did this, they will come back after him.
Nej, hugo sa att den som gjorde det här, skulle komma tillbaka.
I feel sorry for whoever did this.
Jag tycker synd om personen som gjorde detta.
Just catch whoever did this to amy.
Ta den som gjorde det här mot henne.
Make no mistake, Harris. We're gonna catch whoever did this.
Du ska veta att vi kommer att ta fast den skyldige.
God's gonna punish whoever did this.
Gud kommer att straffa de som gjorde det här.
Let's go find whoever did this.
Vi måste ta reda på vem som har gjort det här.
We're going after whoever did this.
Vi ska ha tag i den som gjorde det här.
I'm gonna kill whoever did this.
Jag ska döda den som gjorde det här.
We're gonna catch whoever did this.
Vi kommer att hitta den som gjorde det här.
Now you go and catch whoever did this.
Du går och fångar den som gjorde det här.
But whoever did this cleaned up after himself.
Men vem som än gjorde det så städade den rent efter sig.
I can't help thinking whoever did this.
Det som gjorde det här...
Well, whoever did this must have kidnapped mr.
Tja, vem som än gjort detta, måste ha kidnappat mr ohta.
I believe you will get whoever did this.
Jag tror att du sätter fast den skyldige.
That's exactly what whoever did this wants.
Det är precis vad den skyldige vill.
Cos whoever did this needs to be caught.
För den som gjorde det här måste fångas.
But whoever did this doesn't want us here.
Den som gjorde det vill inte ha oss här.
I'm going to find whoever did this.
Jag ska hitta den som gjorde det här.
Because whoever did this is still out there.
För att vem som än gjorde detta, är fortfarande på fri fot.

Results: 331560, Time: 0.0786

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Whoever did this came" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More