WILL HIT BACK IN SWEDISH

How to say will hit back in Swedish

Results: 36021, Time: 0.0538

Examples of using Will Hit Back in a sentence and their translations

They will hit back and hard.
De slår tillbaka och det hårt.
Of course, we will hit back.
Klart att vi ska ge igen.
Let me try hitting something that will hit back.
Låt mig slå nåt som kan slå tillbaka.
But he will hit you back.
Han slår tillbaka- tro mig.

Only he will hit you back tenfold.
Men han slår tillbaka tiofaldigt.
Don't think too hard, we will hit them back.
Tänk inte för mycket, vi ska slå tillbaka mot dem.
You hit him, he will hit you back.
Slår du honom, slår han tillbaka.
If you have a bit of patience, he will hit me back!
Om du har lite tålamod, så slår han tillbaka!
You will hit her when we come back.
Du får ta henne när vi kommer tillbaks.
If i don't pay back his loan he will hit me.
Han slår mig om jag inte betalar tillbaka!
I will hit the research annex and work my way back to you.
Jag tar forskningscentret och går tillbaka mot dig.
They will hit us in force and they won't run away when we hit back.
De kommer att anfalla oss med kraft och flyr inte när νi slår tillbaka.
You will never make me hit back.
Ni kan inte reta mig så mycket att jag slår tillbaks.
I won't hit back, don't be scared.
Jag slår inte tillbaka.
That's something you do to some poor schnook who won't hit back.
Det gör man mot någon stackare som inte slår tillbaka.
I won't hit you back.
Jag vill inte slå dig.
You are just trying to distract me so i will not hit you back.
Du distraherar mig bara så att jag inte slår tillbaka.
Think they will try to hit us on the way back?
Tror ni att de försöker slå till på vägen tillbaka?
If they hit us we will have to pull back fast.
Anfaller de... drar vi oss tillbaka.
I will be back and we will hit the fountains.
Jag kommer tillbaka och vi ska titta på fontäner.
Yo, i will hit you back.
Okej, jag ringer dig.
I will hit you back when i need you.
Jag ringer när jag behöver dig.
Yo, i will give word up, then i will hit you back.
Jag frågar och sen ringer jag tillbaka.
i will swear at you, and that if you hit me i will hit you back as well.
svär jag åt dig; om du slår mig så slår jag dig.då är det bara en vanlig människa, kan han sägas vara en utövare?
Heh! i will pay you back when i hit it.
Jag betalar tillbaka när jag lyckas.
Hit him high like that, he will break your back.
Tacklar du högt, knäcker han ryggen pä dig.
Driving to d.C.where i will personally hit you fuckin' back! Understood?
Om du inte ringer mig kommer jag till dig och lämnar en annan sorts meddelande.
I will just go get hit by a truck and come back.
Då går jag ut och blir överkörd och kommer tillbaka sen.
All right. You hit that target, we will talk about you getting back out there.
Träffa måltavlan så kan vi diskutera att återgå i tjänst.
We will leave early, hit the booze, shoot a little and come back.
Vi åker tidigt, tar några järn skjuter lite och åkar hem.

Results: 36021, Time: 0.0538

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More