YOU ARE NOT MAKING THIS IN SWEDISH

How to say you are not making this in Swedish

Results: 80858, Time: 0.0457

du inte är (1927) du har inte (106) du ska inte (71) du får inte (83) det gör du inte (30)

gör detta (49) gör denna (43) göra detta (19) göra denna (15) på det här (3)

Examples of using You Are Not Making This in a sentence and their translations

You are not making this any easier.
Ni gör inte det här lättare.
You are not making this easy on me.
Du gör inte detta lätt för mig.
Well, you are not making this easier for me.
Du gör inte detta lätt för mig.
You know, you're not making this any easier.

You're not making this easy on me, girl. you want me to stop by or not?
Du gör det inte lätt för mig, vill du att jag ska titta förbi eller inte?
You're not making this easy.
Du gör det inte lättare.
You're not making this easy.
Du gör inte det här särskilt lätt.
Mr. Coleman, you're not making this easy.
Mr coleman, du gör det inte enkelt.
You're not making this very easy.
Du gör det inte lätt.
You're not making this any easier.
Du gör det inte lättare.
You're not making this very easy.
Du gör det inte lättare.
You're not making this very easy.
Du gör det inte lätt för mig.
You're not making this up? dude.
Hittar du inte på det här?
You're not making this up, are you? no.
You're not making this up just to bother me?
Fabulerar du för att reta mig?
And how do we know that you're not making this up?
Hur vet vi att du inte hittardet här?
Del, you're not making this any easier on either one of us.
Du gör inte det här lätt för någon av oss.
Rajan, you're not making this easy, but i think we should just get on with it.
Rajan, du gör det inte lätt för mig, men vi måste få det överstökat.
You're not making this easy for either of us, so just open the door and we can discuss this like adults, OK?
Du gör det inte lättare för någon av oss, så lås upp nu så kan vi diskutera som vuxna, okej?
Hey, are you sure you're not making this harder than it needs to be?
Säker på att du inte gör det svårare än det behöver vara?
You aren't making this up?
Hittar du på detta?
I can't believe you're making this up.
Jag fattar inte hur du kan tro det.
You're not making this choice because you have outgrown humanity.
Du gör inte valet för att du vuxit ifrån mänskligheten.
You're not making this easy.
Du gör det inte lätt för mig.
Clark, tell me you are not making this your fault.
Det här är inte ditt fel.
But i do want to say you are not making this easy.
Men du gör det inte lätt för mig.
I can't believe you're making me do this.
Jag förstår inte att du gör det här.
I can't believe you're making me do this.
Fattar inte att ni fick mig till det här.
This is not an entertainment you're making, toby.
Det är inte underhållning du sysslar med, toby.
You aren't making friends with this man, are you?
Du har väl inte blivit hans kompis?

Results: 80858, Time: 0.0457

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More