YOU CAN MAKE GOOD IN SWEDISH

How to say you can make good in Swedish

Results: 5835821, Time: 0.0514

du kan göra (573) du kan laga (6) du kan skaffa (3) du kan tvinga (4) du fixar (4)

Examples of using You Can Make Good in a sentence and their translations

You can make good money.
Man tjänar bra med pengar.
I heard you can make good money doing that.
Jag har hört att det kan ge bra pengar.
You can make good business out of the things you don't eat.
Ni kan göra bra affärer, på det ni inte själva äter.
This shows that even in a tough year, like 2014, you can make good wines.
Här visar man att även ett tufft år som 2014 går det att göra riktigt bra viner.

Monteraponi il campitello this shows that even in a tough year, like 2014, you can make good wines.
Monteraponi il campitello här visar man att även ett tufft år som 2014 går det att göra riktigt bra viner.
So, tomorrow, you can make good the committee's error, or, alternatively, make it clear in public that that is not how
Alltså kan ni i morgon åter rätta felet från utskottet, eller också måste ni inför allmänheten klargöra att ni egentligen ändå inte menar
Good, you can make it.
Fint, du klarar det.
You can make it good or you can make it bad.
Du kan ge det en bra eller dålig innebörd.
You can make even good deeds sound terrible.
Du får till och med goda gärningar att låta dåligt.
I think you can make something real good for yourself here.
Det här kan bli riktigt bra för dig.
If you can make peace with your landlord, good.
Kan du komma överens med hyresvärden- bra.
You can make a bad thing and still be good.
Man kan göra nåt hemskt och ändå vara god.
By having more control on your appetite, you can make better lifestyle decisions.
Genom att ha mer kontroll på din aptit, kan du fatta bättre beslut livsstil.
Think of the millions of lives you can make better once you win the candidacy.
Tänk på de miljontals liv du kan förbättra om du vinner.
With more information, you can make better decisions- if for example an air cleaner should to be installed or if increased ventilation is needed.
Med mer information kan du ta bättre beslut– till exempel om en luftrenare skall installeras eller om ökad vädring behövs.
Um... well, because... because the tooth fairy's too sad to fly... because she made a mistake that only you can make better.
För att hon är för ledsen för att flyga... för hon gjorde ett misstag som endast du kan rätta till.
Plus, the workshop revenue activity site will help you track your sales and revenue so you can make better decisions about what to work on next.
En webbsida med statistik om dina intäkter från steam workshop kommer att hjälpa dig hålla reda på dina försäljningar och intäkter, så att du kan göra bättre beslut på vad du vill jobba på nästa gång.
You can buy new objects from the shop to make better shots, and you can make better shots by using these objects.
Du kan köpa nya objekt i butiken att göra bättre bilder, och du kan göra bättre bilder med hjälp av dessa objekt.
is neat over there that there's more work that you can make good money but here... i have fun, you know
jättebra där borta att det finns mer arbete att man kan tjäna stora pengar men här... har jag kul, vet du
You can make it look good.
Du kan göra henne hel igen!
I can make you feel good.
Jag kan få dig att må bra.
You can't make good soup with cheap meat.
Man kan inte göra en god soppa på billigt kött.
And i know how good i can make you feel.
Jag vet hur bra jag kan få dig att må.
If you don't have good fruit, you can't make good wine.
Om du inte har bra frukt kan du inte göra gott vin.
If you do it full-time, you can really make good money.
Om du gör det på heltid kan du tjäna mycket pengar.
You know he wants you. you know he's good. you know he can make you good.
Han är duktig och du kan bli det också.
It is for your own good... and if you can't make it, i can make you.
För ert eget bästa... om ni inte fixar det, kan jag tvinga er.
You know, you can make better choices for yourself.
Du kan göra bättre val.
The advantage with the net is: before buying, you can listen to the songs… so you can make better choices… That's a good thing for artists and fans.
Fördelen med nätet är…före du köper då kan man lyssna till låtarna…så du kan göra bättre val….
The advantage with the net is: before buying, you can listen to the songs… so you can make better choices… That's a good thing for artists and fans.
Fördelen med nätet är före du köper då kan man lyssna till låtarna så du kan göra bättre val.

Results: 5835821, Time: 0.0514

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"You can make good" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More