YOU KNOW YOU IN SWEDISH

Translation of You Know You in Swedish

Results: 1068, Time: 0.0693

Examples of using You Know You in a sentence and their translations

You know you were thinking the same.
Du vet att du tänkte detsamma.
You know you can never enter.
Du vet att du aldrig kan gå in.
You know you won't die.
Ni vet att ni inte kommer att dö.
You know you robbed the bank.
Ni vet att ni rånade banken.

Man vet att man

And you know you should have done something, and then you wake up.
Man vet att man skulle ha gjort nåt och då vaknar man.
When you know you're innocent, you will keep on going.
När man vet att man är oskyldig, måste man fortsätta.

Du förstår att du

You know you're going to jail either way,?
Du förstår att du hamnar i fängelse oavsett?
You know you can't stay here,?
Du förstår att du inte kan stanna här?
Other sentence examples
You know you good.
Du vet att du är bra.
You know you love me.
Ni vet att ni älskar mig. XOXO.
You know you have backed the wrong horse.
Du vet att du stöttade fel häst.
You know you're on Monroe turf when they live so far apart.
Man vet att man är på Monroes hemmaplan när de bor så långt isär.
You know you have a workstation inside, right?
Du vet att du har en arbetsstation inne, eller hur?
You know you can trust my word on this.
Ni vet att ni kan lita på mitt ord.
You know you can't do this.
Du vet att du inte kan göra det här.
You know you're getting somewhere when the equations start looking... beautiful.
Man vet att man kommer någon vart när ekvationerna börjar... bli vackra.
You know you don't have a chance.
Ni vet att ni är chanslösa.
Mom, I hope you know you still mean a lot to me.
Mamma, jag hoppas att du förstår att du betyder mycket för mig.
You know you did it.
Du vet att du gjorde det.
Even if you know you will never see him again.
Även om man vet att man aldrig får se honom igen.
Because you know you are lying.
Eftersom ni vet att ni ljuger.
You know you have to leave,
Ni vet att ni måste ge er iväg.
You know you're gonna die, and you think that's all right.
Man vet att man ska dö. Man tänker det gör inget.
Come on, you know you got in.
Kom igen. Du vet att du kom in.
Why fight if you know you will lose?
Varför slåss om man vet att man förlorar?
You know you can't do this alone.
Du vet att du inte klarar det ensam.
So until next time... You know you love me.
Tills nästa gång, ni vet att ni älskar mig.
He said childhood's over the moment you know you're gonna die.
Han sa att barndomen är över när man vet att man ska dö.
You know you miss me.
Du vet att du saknar mig.
You know you have a further destiny.
Ni vet att ni har ett vidare öde.

Results: 1068, Time: 0.0693

Word by word translation


you
- du ni man dig er
know
- vet känner förstår kände fattar
you
- du ni man dig er
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More