YOU SHOULD NOT RIDE IN SWEDISH

How to say you should not ride in Swedish

Results: 884174, Time: 0.0695

Examples of using You Should Not Ride in a sentence and their translations

And of course, a gondola ride is something that you should not miss for the world when you are at venice.
Och naturligtvis en gondoltur är något som du inte bör missa för världen när du är i venedig.
If you can't ride, you can't ride.
Om du inte kan cykla, så kan du inte.
Oh, you should ride with the team.
Du borde åka iväg med laget.
You can't ride.
Du kan inte rida.

You can't ride.
Du får inte köra.
You don't ride bareback?
Du rider inte barbacka?
Maybe you should offer him a ride.
Vi kanske ska erbjuda honom skjuts?
You said you couldn't ride.
Du sa att du inte kunde rida.
You should be more careful who you ride with.
Du borde vara mer försiktig vem du åker med.
You should ask him for a ride again.
Du bör be honom om en tur igen.
You should have taken me on that ride.
Du skulle ha tagit mig på en åktur.
He would be dangerous to ride, so you can't ride him.
Han skulle vara farlig att rida, så du kan inte rida honom.
You should let me take you for a ride sometime.
Du borde låta mig ta dig på en åktur någon gång.
Sometimes you should just shut up and enjoy the ride.
Ibland borde du bara hålla mun och njuta av åkningen.
You should give this young lady a ride home.
Du borde skjutsa hem denna unga dam.
We can't make it. he should stay here with me. you can ride faster without us.
Vi klarar det inte, han borde bli här, du rider snabbare utan oss.
You shouldn't ride so fast.
Du bör inte köra så fort.
You shouldn't ride a motorcycle.
Du borde inte åka motorcykel.
You shouldn't ride with bad brakes.
Du kan inte cykla med dåliga bromsar.
Dr. favor... says you shouldn't ride in the coach.
Dr. favor... säger att du bör inte rida i vagnen.
You shouldn't be riding on motorcycles.
Du borde inte åka motorcykel.
You shouldn't be riding alone, man.
You shouldn't be riding alone through the forest.
Du bör inte rida ensam här.
Can't you ride?
Kan du inte rida?
Can you ride or not?
Kan du rida eller inte?
You can't even ride.
Du kan inte ens köra.
I know you had a bum ride, and i wasn't there and i should have been.
Jag vet att du hade en svår tid, och jag var inte där som jag borde ha varit.
It should be an interesting ride over the next few years. i hope you will enjoy it. so, for those of you who didn't take the time to vote in this last election, i hope you will look in the mirror, when you are looking for someone to blame, because you are not happy with what is happening in the USA.
Det kommer bli en intressant resa över de närmaste åren. jag hoppas du kommer ha nöje av det. så för er som inte tog er tid att rösta i det senaste valet, jag hoppas du ser dig i spegeln, när du tittar efter någon att skylla på, därför att du kommer inte vara glad över vad som händer i USA.
Shouldn't i ride in back with my fingers?
Ska inte jag åka där bak med mina fingrar?
You can't ride the lightning!
Ni fixar inte blixten.

Results: 884174, Time: 0.0695

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More