I AM DOING IN TURKISH

Translation of I am doing in Turkish

Results: 231, Time: 0.1436

yapıyorum ben yapıyorum yaptığımı yapıyorum zaten yaptığım mi yapıyorum yapmış olduğum gidiyor muyum

Examples of using I am doing in a sentence and their translations

I am doing something, Morg.
Bir şey yapıyorum, Morg.
I'm not at liberty to divulge exactly what I am doing on C Deck.
C güvertesinde ne yaptığımı açıklamaya yetkim yok.
I have no idea what I am doing.
Ne yapıyorum hiçbir fikrim yok.
I am doing my job, and I need you to do yours.
Ben vazifemi yapıyorum. Sen de kendi vazifeni yapacaksın.
I am doing something that Hannah asked.
Hannahın istediği şeyi yapıyorum.
He tell you how I'm doing?
Neler yaptığımı söyledi mi?
How would he know what I'm doing?
Ne yaptığımı nereden bilecek?
That's what I'm doing!
Bende öyle yapıyorum zaten!
Sir, I am doing double duty.
Efendim, iki mesai yapıyorum.
I am doing the story.
Haberi ben yapıyorum.
What I'm doing?
Ne mi yapıyorum?
That's what I am doing!
Öyle yapıyorum zaten!
I am doing charity work.
Hayır işleri yapıyorum.
I am doing the interrogation.
Sorgulamayı ben yapıyorum.
I know whatever I am doing is right, and my God knows.
Benim doğru şeyi yaptığımı, yanlızca Alllah ve ben biliyorum.
I am doing something active.
Aktif bir şey yapıyorum.
Slurps I am doing something, jenny, Supervising.
Bir şeyler yapıyorum zaten Jenny insanları yönetiyorum.
I am doing something.
Ben yapıyorum abi.
I am doing my work like I always did.
İşimi her zaman yapmış olduğum gibi yapıyorum.
I know what I am doing.
Ne yaptığımı biliyorum ben.
Is that what I'm doing?
Öyle mi yapıyorum?
I am doing something.
Bir şeyler yapıyorum.
I have my clients. I am doing my work like I always did.
Müşterilerim var. İşimi her zaman yapmış olduğum gibi yapıyorum.
I am doing something important.
Önemli birşey yapıyorum zaten.
What do you think I'm doing?
Sen Ben ne yapıyorum sizce?
I know what I'm doing!
Ne yaptığımı biliyorum ben!
I am doing well?
İyi gidiyor muyum?
Now, please, I know what I'm doing!
Şimdi, lütfen, ne yaptığımı biliyorum!
Really, is that what I'm doing?
Gerçekten yaptığım bu mu?
What do you think I'm doing?
Ben ne yapıyorum, sanıyorsun?

Results: 231, Time: 0.1436

See also


i am doing what i want
ben istediğimi yapıyorum zaten ben istediğim şeyi yapıyorum
i am doing well
i̇yi gidiyor muyum
what am i doing down here
burada ne yapıyorum ben niye buralardayım ben burda aşağıda ne
what am i doing out here
burada benim işim ne yahu ne yapıyorum burada ben
what am i doing with my life
benim hayatım ne durumda peki ben hayatımda ne yapıyorum hayatımla ne yapıyorum
why am i doing this to you
neden mi yapıyorum
what else am i doing
başka ne yapacaktım bu başka ne yapıyordum ben
but what am i doing here
ama ben burada ne
i am disassociated from what you are doing
ben , sizin yaptıklarınızdan uzağım
not you see i am doing
yaptığımı görmüyor musun yapıyorum görmüyor musun
what does it look like i am doing
ne yapıyor gibi görünüyorum
it's what i am doing
ben de bunu yapmaya bunu yapacağım ben de öyle yapıyorum zaten

Word by word translation


am
- de çok da olduğumu bu
doing
- yaptığını işi bunu yapmayı neden mi yapıyorsun

S Synonyms of "i am doing"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More