IN THE DOOR IN TURKISH

Translation of In the door in Turkish

Results: 335, Time: 0.0395

Examples of using In the door in a sentence and their translations

No, I'm just walking in the door.
Hayır, kapıdan daha yeni girdim.
I could hear the screaming before I even got in the door.
Kapıdan girmeden önce bile Çığlıkları duyuyordum.
So I can see it through a crack in the door.
Böylece bunu kapı aralığından görebilirim.
Now I'm going to prove that he let the killer in the door.
Şimdi, katili kapıdan içeri aldığını ispatlayacağım.
Employee found a set of keys still in the door handle, and the door was unlocked.
Görevli kapı kolunda takılı birkaç anahtar bulmuş. Kapı da açıkmış.
Tom and Mary were eating lunch when John walked in the door.
John kapıdan girdiğinde Tom ve Mary öğle yemeği yiyordu.
Fan caught in the door.
Kapıya sıkışmış vantilatör.
Someone looked in the door.
Biri kapıdan içeri bakmış.
And best of all, I gave you cash money just for walking in the door.
En iyisi de kapıdan girmen için sana nakit para verdim.
Point of inquiry: Why did you put your car key in the door lock?
Şunu sorayım, neden arabanın anahtarını kapı kilidine taktın?
Nora stands in the door and says.
Nora kapıda durdu ve dedi ki.
But you will need an ambassador to get in the door.
Fakat kapıdan girebilmek için bir sefire ihtiyacınız olacak.
My coat got caught in the door.
Montum kapıya sıkıştı Sam.
You let that snake in the door?
O yılanı kapıdan içeri mi alıyorsun?
So a Killjoy badge always gets you in the door like that?
Killjoy rozeti her kapıyı açıyor mu?
No money comes in the door, love flies out the window.
Kapıdan para girmeyince, aşk pencereden uçar.
It isn't going in the door, it's coming out.
O kapıya gitmiyordu, dışarı çıkıyordu.
I wouldn't let that moron in the door.
O sersemi kapıdan içeri sokmam.
I leave you in the door.
Seni kapıda bırakacağım.
Stand in the door.
Kapıda durun.
He's gonna walk in the door and wanna throw you down on the floor.
Kapıyı ve istiyorum yere aşağı atmak yürümek olacak.
He's going in the door.
Kapıya doğru gidiyor.
She heard the key in the door.
Kapının anahtarla açıldığını duymuş.
She even taught it to announce her arrival when she came in the door.
Hatta ona kapıdan girdiğinde, gelişini bildirmesini öğretmişti.
Many don't want to let you back in the door.
Çoğu sizi kapıdan içeri bile almak istemiyor.
You said the keys were in the door.
Anahtarların kapıda olduğunu söylemiştin.
In the door there.
Kapının arkasında.
That's punched a hole in the door.
Bu kapıyı deldi.
I just walked in the door,
Sadece kapıya kadar yürüdüm.
You get your foot in the door.
Kapıdan içeri adımını atıyorsun.

Results: 335, Time: 0.0395

S Synonyms of "in the door"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More