IN THE DOOR IN TURKISH

Translation of In the door in Turkish

Results: 335, Time: 0.0923

Examples of using In the door in a sentence and their translations

No, I'm just walking in the door.
Hayır, kapıdan daha yeni girdim.
She heard the key in the door.
Kapının anahtarla açıldığını duymuş.
I could hear the screaming before I even got in the door.
Kapıdan girmeden önce bile Çığlıkları duyuyordum.
Now I'm going to prove that he let the killer in the door.
Şimdi, katili kapıdan içeri aldığını ispatlayacağım.
In the door there.
Kapının arkasında.
Mary were eating lunch when John walked in the door.
John kapıdan girdiğinde Tom
Broken window in the door.
Kapının camı kırıktı.
Someone looked in the door.
Biri kapıdan içeri bakmış.
And best of all, I gave you cash money just for walking in the door.
En iyisi de kapıdan girmen için sana nakit para verdim.
Fan caught in the door.
Kapıya sıkışmış vantilatör.
Nora stands in the door and says.
Nora kapıda durdu ve dedi ki.
My coat got caught in the door.
Montum kapıya sıkıştı Sam.
Right there in the door.
Hemen kapının orada.
But you will need an ambassador to get in the door.
Fakat kapıdan girebilmek için bir sefire ihtiyacınız olacak.
You let that snake in the door?
O yılanı kapıdan içeri mi alıyorsun?
No money comes in the door, love flies out the window.
Kapıdan para girmeyince, aşk pencereden uçar.
I leave you in the door.
Seni kapıda bırakacağım.
It isn't going in the door, it's coming out.
O kapıya gitmiyordu, dışarı çıkıyordu.
I wouldn't let that moron in the door.
O sersemi kapıdan içeri sokmam.
You left it in the door.
Kapının üstünde bıraktın.
So a Killjoy badge always gets you in the door like that?
Killjoy rozeti her kapıyı açıyor mu?
He's going in the door.
Kapıya doğru gidiyor.
Stand in the door.
Kapıda durun.
He's gonna walk in the door and wanna throw you down on the floor.
Kapıyı ve istiyorum yere aşağı atmak yürümek olacak.
So I can see it through a crack in the door.
Böylece bunu kapı aralığından görebilirim.
She even taught it to announce her arrival when she came in the door.
Hatta ona kapıdan girdiğinde, gelişini bildirmesini öğretmişti.
Many don't want to let you back in the door.
Çoğu sizi kapıdan içeri bile almak istemiyor.
The shit is always up in the door,
Her zaman kapının oradaydı.
That's punched a hole in the door.
Bu kapıyı deldi.
Employee found a set of keys still in the door handle, and the door was unlocked.
Görevli kapı kolunda takılı birkaç anahtar bulmuş. Kapı da açıkmış.

Results: 335, Time: 0.0923

See also


foot in the door
ayağımızı kapıdan
in the wrong door
yanlış kapıdan
kicked in the door
kapıya tekme attı kapıyı tekmeledi kapıyı tepti kapıyı zorla açmış
door in the face
yüzüne kapıyı kapıyı yüzüme suratınıza bir kapı
in the door lock
kapı kilidine
in the bathroom door
banyonun kapısında
door in the kitchen
mutfağın kapısını mutfakta bir kapı var
stand in the door
kapısında dur kapıda durun
to walk in the door
kapıya çıktığına kapıdan içeri girdiğinde kapıdan girmek
the door in your face
kapıyı suratına
you in the front door
seni ön kapıya ön kapıda sana seni ön kapıdan içeri
come in through the door
kapıdan girerken kapıdan içeri
through the crack in the door
kapı çatlak boyunca kapıdaki çatlaktan kapıdaki kırıktan

S Synonyms of In the door


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More