NOT TO SEE IN TURKISH

Translation of Not to see in Turkish

Results: 193, Time: 0.0463

Examples of using Not to see in a sentence and their translations

It is so painful not to see you I almost wished we had never met.
Seni görmemek çok acı keşke hiç tanışmamış olsaydık diyorum.
Mom has her reasons for me not to see her.
Annenin onu görmemek için kendince sebepleri var.
I choose not to see them.
Onlarla görüşmemeye karar verdim.
She seems quite determined not to see you.
Seninle görüşmemeye epey kararlı.
I wasted six years trying not to see.
Görmemek için 6 yılı boşa harcadım.
Not to see your cousin, but to take revenge on me?
Kuzenini görmeye değil benden intikam almaya?
You would have to be blind not to see.
Görmemek için kör olmak lazım.
But not to see auntie!
Ama teyzemi görmeye değil!
Not to see anybody.
You know I decided not to see her.
Onunla görüşmemeye karar verdim, biliyorsun.
I was a fool not to see it.
Bunu göremeyecek kadar aptaldım.
Because you would have found some excuse not to see us.
Çünkü bizi görmemek için bahanen var.
But not to see auntie!
Ama halamı görmeye değil!
It hurt me to my heart not to see none of my neighbors.
Komşuların hiçbirini görmemek gerçekten içimi acıttı.
She refuses not to see you!
Seni görmemeyi reddetti!
Not to see you, that's for sure.
Seni görmeye değil, o kesin.
You were a fool not to see it, a love struck fool.
Bunu göremeyecek kadar aptaldın, aşık bir aptal.
I prefer not to see her killed!
Onu ölü görmemeyi tercih ederim!
He pretended not to see me.
O beni görmemiş gibi yaptı.
He's gotta be blind not to see this car.
Arabayı görmemek için kör olmak lazım.
You can force me to stay… but not to see.
Beni kalmaya zorlayabilirsin… ama görmeye değil.
He pretended not to see me.
O beni görmemiş gibi davrandı.
Coming home to make a sale, not to see your oldest and dearest friend.
Eve iş yapmak için geliyor, eski en iyi dostunu görmeye değil.
I prefer not to see his name on your next report, understood?
Bir sonraki raporunda onun ismini görmemeyi tercih ederim, anlaşıldı mı?
I swore not to see you again, but Fouquet has been arrested.
Ben, seni tekrar görmemeye yemin ettim, ama Fouquet tutuklandı.
But it will be nice not to see my face every day?
Ama her gün beni görmemek, iyi gelecektir değil mi?
She pretended not to see me.
O beni görmemiş gibi davrandı.
I prefer not to see him.
Yüzünü görmemeyi tercih ederim. Onu rahat bırak.
We decided not to see each other after that… for a while, at least.
Bu olaydan sonra birbirimizi görmemeye karar verdik. Bir süre, en azından.
Karen, you want me not to see anybody else, just say the word.
Karen, başka biriyle görüşmememi istiyorsan söylemen yeterli dedim ya.

Results: 193, Time: 0.0463

See also


not to see you again
seni tekrar görmemeye seni görememek sizi bir daha görmememi daha seni görmemeye
not to see it that way
o şekilde görmüyorum o şekilde bakmamaya
not much to see
görecek bir şey yok
not hard to see
görmek zor değil
not even to see
görmek için bile bakmak bile görmeye bile
not alive to see
görecek kadar yaşamadı
not thrilled to see
görmekten memnun değilim görmek için çok heyecanlı değildi gördüğüme sevinmediğimden değil
blind not to see
görmemek için kör
decided not to see
görmemeye karar verdi
not supposed to see me
beni görmemen gerekiyordu
not be happy to see
gördüğüne mutlu olmayacak
not you surprised to see
gördüğüne şaşırmıyor musun
not it wonderful to see
görmek harikaydı değil görmek muhteşem değil
not you going to see
görmeye gitmeyecek miydin
not be here to see
görmek için burada olamayacağım görmek için buraya olmayacaktır
not be able to see me
beni görememen beni göremeyecek mi
i prefer not to see
görmemeyi tercih ederim
told you not to see
görmemeni söylemiştim bir görüşmemeni söylemiştim sana görüşme dese
is not ready to see you
sizi görmeye hazır değil

Word by word translation


not
- değil yok olmaz hiç olmasın
to
- için kadar ile gerekiyor göre
see
- görmek bak görüyor musun görür anlıyor
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More