NOT TO SEE IN TURKISH

Translation of Not to see in Turkish

Results: 193, Time: 0.1156

Examples of using Not to see in a sentence and their translations

It is so painful not to see you I almost wished we had never met.
Seni görmemek çok acı keşke hiç tanışmamış olsaydık diyorum.
Mom has her reasons for me not to see her.
Annenin onu görmemek için kendince sebepleri var.
I choose not to see them.
Onlarla görüşmemeye karar verdim.
She seems quite determined not to see you.
Seninle görüşmemeye epey kararlı.
I wasted six years trying not to see.
Görmemek için 6 yılı boşa harcadım.
Not to see your cousin, but to take revenge on me?
Kuzenini görmeye değil benden intikam almaya?
You would have to be blind not to see.
Görmemek için kör olmak lazım.
But not to see auntie!
Ama teyzemi görmeye değil!
Not to see anybody.
You know I decided not to see her.
Onunla görüşmemeye karar verdim, biliyorsun.
I was a fool not to see it.
Bunu göremeyecek kadar aptaldım.
Because you would have found some excuse not to see us.
Çünkü bizi görmemek için bahanen var.
But not to see auntie!
Ama halamı görmeye değil!
It hurt me to my heart not to see none of my neighbors.
Komşuların hiçbirini görmemek gerçekten içimi acıttı.
She refuses not to see you!
Seni görmemeyi reddetti!
Not to see you, that's for sure.
Seni görmeye değil, o kesin.
You were a fool not to see it, a love struck fool.
Bunu göremeyecek kadar aptaldın, aşık bir aptal.
I prefer not to see her killed!
Onu ölü görmemeyi tercih ederim!
I swore not to see you again, but Fouquet has been arrested.
Ben, seni tekrar görmemeye yemin ettim, ama Fouquet tutuklandı.
You can force me to stay… but not to see.
Beni kalmaya zorlayabilirsin… ama görmeye değil.
He's gotta be blind not to see this car.
Arabayı görmemek için kör olmak lazım.
Coming home to make a sale, not to see your oldest and dearest friend.
eski en iyi dostunu görmeye değil.
I prefer not to see his name on your next report, understood?
Bir sonraki raporunda onun ismini görmemeyi tercih ederim, anlaşıldı mı?
We decided not to see each other after that… for a while, at least.
Bu olaydan sonra birbirimizi görmemeye karar verdik. Bir süre, en azından.
He pretended not to see me.
O beni görmemiş gibi yaptı.
But it will be nice not to see my face every day?
Ama her gün beni görmemek, iyi gelecektir değil mi?
Karen, you want me not to see anybody else, just say the word.
Karen, başka biriyle görüşmememi istiyorsan söylemen yeterli dedim ya.
He pretended not to see me.
O beni görmemiş gibi davrandı.
I thought it was because we decided not to see each other again.
Ben birbirimizi bir daha görmemeye karar verdik diye sanıyordum.
I thought it would be easier for us not to see each other.
Birbirimizi görmemek daha kolay olur sanmıştım.

Results: 193, Time: 0.1156

See also


not much to see
görecek bir şey yok
not hard to see
görmek zor değil
blind not to see
görmemek için kör
not even to see
görmek için bile görmeye bile bakmak bile
not thrilled to see
gördüğüme sevinmediğimden değil görmek için çok heyecanlı değildi görmekten memnun değilim
decided not to see
görmemeye karar verdi görmemeye karar verdim
not alive to see
görecek kadar yaşamadı
not to see you again
daha seni görmemeye bir daha görmememi seni görememek seni tekrar görmemeye
i prefer not to see
görmemeyi tercih ederim
not supposed to see me
beni görmemen gerekiyor
told you not to see
sana görüşme dese bir görüşmemeni söylemiştim görmemeni söylemiştim
not it wonderful to see
görmek muhteşem değil görmek harika değil
not you surprised to see
gördüğüne şaşırmadın
not you going to see
görmeye gitmiyor musun
not in the mood to see
görecek havamda değilim
he pretended not to see me
o beni görmemiş gibi yaptı beni görmemiş gibi davrandı
not to see it that way
bu şekilde görmemeyi o şekilde bakmamaya
better not see
görmesem iyi

Word by word translation


not
- değil yok olmaz hiç olmasın
to
- için kadar ile gerekiyor göre
see
- görmek bak görüyor musun görür anlıyor
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More