WE DO KNOW IN TURKISH

Translation of We do know in Turkish

Results: 307, Time: 0.0507

Examples of using We do know in a sentence and their translations

Now we do know that you're a coward, right, Dean?
Artık korkağın teki olduğunu biliyoruz, değil mi, Dean?
What we do know is our victims.
Bildiğimiz şey ise kurbanlarımız.
We do know of one zombie, liv moore.
Zombinin tekini biliyoruz, Liv Moore.
What we do know for certain is there's no way out where we came from.
Kesin olarak bildiğimiz şey, geldiğimiz yerde çıkış yolu yok.
We do know most everyone… Through their wives' pudendum.
Herkesi eşleri aracılığıyla tanıyoruz ne yazık ki.
Well, we do know for a fact that Giles arrived in Windermere.
Neyse, şunu biliyoruz ki, Giles Windermir e vardı.
And what we do know just isn't adding up to my satisfaction.
Ve bildiklerimiz de henüz beni tatmin etmiş değil.
The only thing we do know is that the bullet that killed Walt came from Kaleb's gun.
Tek bildiğimiz şey, Waltu öldüren merminin Kalebin silahından çıktığı.
We do know of one zombie, liv moore.
Zombilerden birini tanıyoruz, Liv Moore.
But we do know that.
Ama biliyoruz ki.
We do know of one zombie, liv moore.
Zombinin tekini tanıyoruz, Liv Moore.
Here is what we do know.
İşte tüm bildiklerimiz.
We may be Yorkshiremen, but we do know a little of life in the city.
Yokshirelı olabiliriz ama şehirdeki yaşam hakkında birkaç şey biliriz.
Clark's trying to figure it out, but we do know that it's serious.
Clark bulmaya çalışıyor ama ciddi olduğunu biliyoruz.
All we do know is that dad never saw you again.
Tek bildiğimiz babamın seni bir daha görmediği.
We do know each other well, don't we, captain?
Birbirimizi iyi tanıyoruz, değil mi Kaptan?
We do know that Adalind and Frau Pech were working together.
Adalind ve Frau Pechin birlikte çalıştığını biliyoruz.
We do know.
But what we do know, in sports history, this will be a defining moment.
Ama bildiğimiz şu: Spor tarihinde bu belirleyici bir an olacak.
But we do know what we're leaving.
Ame geride neyi bıraktığımızı biliriz.
We do know that Dr. Banks is okay.
Dr. Banksin durumunun iyi olduğunu öğrendik.
We do know that he's the killer.
Katilin o olduğunu biliyoruz.
Nobody really knows the specifics of his origin, but we do know this.
Kökeninin detaylarını kimse tam olarak bilmiyor, ama biz biliyoruz.
We do know how to be thorough when the mood takes us, sir.
Biz böyle durumları nasıl aşacağımızı biliriz, efendim.
But we do know one thing, this kid was murdered.
Ama bildiğimiz bir şey var ki bu çocuk kasten öldürüldü.
But we do know Barbie and Joe.
Ama Barbie ve Joeyu tanıyoruz.
And we do know the woman who was changed.
Değişim geçiren kadını da tanıyoruz.
But that infant we found, we do know was a female.
Ama bulduğumuz bebek cesedinin kız olduğunu öğrendik.
We do know Mr. Lessing was expecting some money.
Bay Lessingin bir miktar para beklediğini biliyoruz.
Well, as a matter of fact, we do know a certain chemical.
Şey, aslında, belirli bir kimyasal biliyoruz.

Results: 307, Time: 0.0507

See also


do you know what we do
ne yaptığımızı biliyor musun
do we know why
nedenini biliyor muyuz peki sebebini biliyor muyuz
do we know what happened
ne olduğunu biliyor muyuz
do we know what caused
sebebini biliyor muyuz neden olduklarını biliyor muyuz neyin sebep olduğunu biliyor muyuz
do we know who did this
kimin yaptığını biliyor muyuz
we know how to do
biz ne yapacağımızı biliyoruz nasıl yapacağımızı biliyoruz bu iş nasıl yapılır biliyoruz
how do we know that
bunu nasıl biliyoruz
do we want to know
bilmek istiyoruz öğrenmek istiyor musunuz
do you know what we call
ne deriz , biliyor musun
do you know what we need
neye ihtiyacımız var biliyor musun ne lazım biliyor musun neye ihtiyacımız olduğunu biliyor musun
do you know that we found
bulduğumuzu biliyor musun bulduğumuzdan haberin
what do we know about this guy
bu adam hakkında ne biliyoruz
what do we know about this thing
bu şey hakkında ne biliyoruz
what else do we know
başka ne biliyoruz
but how do we know
ama nasıl biliyor musunuz peki biz ne bilelim bunu bileceğiz peki ama nereden biliyoruz
so what do we know
pekâlâ , neler biliyoruz şimdi ne billiyoruz eee ne biliyoruz peki neler biliyorsun bakalım
what exactly do we know
tam olarak ne biliyoruz aslında biz ne biliyoruz

Word by word translation


we
- biz bir o
do
- yap
know
- biliyor tanıyor bilirsin haber farkında

"We do know" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More