WE DO KNOW IN TURKISH

Translation of We do know in Turkish

Results: 307, Time: 0.1009

Examples of using We do know in a sentence and their translations

Now we do know that you're a coward, right, Dean?
Artık korkağın teki olduğunu biliyoruz, değil mi, Dean?
What we do know is our victims.
Bildiğimiz şey ise kurbanlarımız.
We do know of one zombie, liv moore.
Zombinin tekini biliyoruz, Liv Moore.
What we do know for certain is there's no way out where we came from.
Kesin olarak bildiğimiz şey, geldiğimiz yerde çıkış yolu yok.
We do know most everyone… Through their wives' pudendum.
Herkesi eşleri aracılığıyla tanıyoruz ne yazık ki.
Well, we do know for a fact that Giles arrived in Windermere.
Neyse, şunu biliyoruz ki, Giles Windermir e vardı.
And what we do know just isn't adding up to my satisfaction.
Ve bildiklerimiz de henüz beni tatmin etmiş değil.
The only thing we do know is that the bullet that killed Walt came from Kaleb's gun.
Tek bildiğimiz şey, Waltu öldüren merminin Kalebin silahından çıktığı.
We do know of one zombie, liv moore.
Zombilerden birini tanıyoruz, Liv Moore.
But we do know that.
Ama biliyoruz ki.
We do know of one zombie, liv moore.
Zombinin tekini tanıyoruz, Liv Moore.
Here is what we do know.
İşte tüm bildiklerimiz.
We may be Yorkshiremen, but we do know a little of life in the city.
şehirdeki yaşam hakkında birkaç şey biliriz.
Clark's trying to figure it out, but we do know that it's serious.
Clark bulmaya çalışıyor ama ciddi olduğunu biliyoruz.
All we do know is that dad never saw you again.
Tek bildiğimiz babamın seni bir daha görmediği.
We do know each other well, don't we, captain?
Birbirimizi iyi tanıyoruz, değil mi Kaptan?
We do know that Adalind
Adalind ve Frau Pechin birlikte çalıştığını biliyoruz.
We do know.
But what we do know, in sports history,
Ama bildiğimiz şu: Spor tarihinde bu belirleyici bir an olacak.
But we do know what we're leaving.
Ame geride neyi bıraktığımızı biliriz.
We do know that Dr. Banks is okay.
Dr. Banksin durumunun iyi olduğunu öğrendik.
We do know that he's the killer.
Katilin o olduğunu biliyoruz.
Nobody really knows the specifics of his origin, but we do know this.
Kökeninin detaylarını kimse tam olarak bilmiyor, ama biz biliyoruz.
We do know how to be thorough when the mood takes us,
Biz böyle durumları nasıl aşacağımızı biliriz, efendim.
But we do know one thing, this kid was murdered.
Ama bildiğimiz bir şey var
But we do know Barbie and Joe.
Ama Barbie ve Joeyu tanıyoruz.
And we do know the woman who was changed.
Değişim geçiren kadını da tanıyoruz.
But that infant we found, we do know was a female.
Ama bulduğumuz bebek cesedinin kız olduğunu öğrendik.
We do know Mr. Lessing was expecting some money.
Bay Lessingin bir miktar para beklediğini biliyoruz.
Well, as a matter of fact, we do know a certain chemical.
Şey, aslında, belirli bir kimyasal biliyoruz.

Results: 307, Time: 0.1009

See also


do we know why
sebebini biliyor muyuz neden olduğunu biliyor muyuz
what else do we know
başka ne biliyoruz
how do we know that
bunu nasıl biliyoruz
but how do we know
ama nereden bilelim ama bunu nasıl öğreneceğiz ama nasıl bilebiliriz peki bunu bileceğiz
we know how to do
nasıl yapılacağını bildiğimiz nasıl yapacağımızı biliriz biz nasıl yapılacagını biliyoruz
so what do we know
neler biliyorsun bakalım pekala ne biliyoruz eee ne biliyoruz peki şimdi ne billiyoruz
do we know what happened
ne olduğunu biliyor muyuz
do we want to know
mi öğrenmek istiyoruz bilmek istiyor muyuz
what exactly do we know
tam olarak ne biliyoruz aslında biz ne biliyoruz
do we know what caused
neyin sebep olduğunu biliyor muyuz neden olduklarını biliyor muyuz sebebini biliyor muyuz
do you know what we do
ne yaptığımızı biliyor musun
do you know what we call
ne deriz , biliyor musun
i know what we can do
ne yapabileceğimizi biliyorum ne yapabiliriz biliyorum ne yapacağımızı da bildiğime yapabileceğimiz bir şey biliyorum neler yapabileceğimizi biliyorum ben
you know what we gotta do
ne yapmamız gerek biliyor ne yapmamız lazım biliyor musun ne yapmamız gerektiğini biliyorsun ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz

Word by word translation


we
- biz bir o
do
- yap
know
- biliyor tanıyor bilirsin haber farkında

We do know in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More