WE WILL TELL IN TURKISH

Translation of We will tell in Turkish

Results: 137, Time: 0.1299

söyleyeceğiz söyleriz anlatacağız söyleyeceğim biz söyleyeceğiz biz söyleriz

Examples of using We will tell in a sentence and their translations

We will tell some lies, have some laughs.
Yalanlar söyleriz, biraz güleriz.
We will tell my brother, tell the people.
Kardeşime söyleyeceğiz, herkese söyleyeceğiz.
We will tell you, don't worry.
Sana söyleriz, merak etme.
We will tell the family what we know, which, unfortunately, isn't much.
Aileye bildiklerimizi anlatacağız ki bu durumda pek fazla bir şey değil.
We will tell my dad it's beauty budget for the movie.
Babama bunun filmin güzellik bütçesi olduğunu söyleriz.
We will tell them.
Onlara söyleyeceğiz.
We will tell agent Lisbon what's going on, yes?
Dedektif Lisbona bunları anlatacağız, değil mi?
We will tell everybody what you did Zane.
Zane ne yaptığını herkese söyleyeceğim.
Don't worry, we will tell them they're French pancakes.
Endişelenme, onlara Fransız keki olduğunu söyleyeceğiz.
We will tell you if we know.
Eğer biliyorsak sana söyleriz.
We will tell him tomorrow.
Yarın ona söyleyeceğim.
We will tell them it's a surprise.
Onlara bir sürprizimiz olduğunu söyleriz.
But we will tell you when.
Ama zamanını biz söyleyeceğiz.
We will tell'em it wasn't your fault.
Onlara senin hatan olmadığını söyleyeceğiz.
We will tell you.
Size anlatacağız.
We will tell Tom.
Toma söyleyeceğiz.
We will tell him there was an accident and Tom died.
Ona bir kaza olduğunu ve Tomun öldüğünü söyleriz.
Yeah, we will tell him that flying faster than Mach 2… is affecting our minds.
Evet, ona Mak 2nin hızının üstünde uçmanın zihnimizi etkilediğini söyleyeceğim.
We will tell her.
Karısına biz söyleriz.
Tonight, we will tell you an Albanian film.
Bu akşam, sizlere bir Arnavut filmi anlatacağız.
You will kill him, but we will tell you when.
Onu öldüreceksin ama zamanını biz söyleyeceğiz.
We will tell you where it is.
Nerede olduğunu ben sana söyleyeceğim.
It's okay, we will tell him.
Merak etme, biz söyleriz.
We will tell him you're with me.
Benimle olduğunu ona söyleriz.
We will just-- we will tell them the truth.
Sadece yapmamız… onlara doğruyu anlatacağız.
We will tell you.
Size söyleyeceğiz.
Yeah, we will tell the feds how you killed Effie's record. Payola,
Evet, federallere Effienin plağını nasıl öldürdüğünü anlatacağız.
We will tell Bréan we tried everything.
Bréana her şeyi denediğimizi söyleyeceğim.
But we will tell them that we raided a truck.
Ama onlara bir kamyonu yağmaladığımızı söyleyeceğiz.
Yeah, we will tell you next time.
Tabii tabii, bir daha ki sefere söyleriz.

Results: 137, Time: 0.1299

See also


we will tell you where
biz sana yeri söyleriz sana yerini söyleriz nerede olacağını sana söyleriz
how will we tell
nasıl söyleyeceğiz olanları nasıl anlatırım
time will tell
zaman gösterecek
i will tell booth
bootha söyleyeyim bootha haber vereceğim bootha söylerim bootha haber vereyim
you will never tell
asla anlatmayacaksın
i will tell the truth
gerçeği söyleyeceğim
i will tell the others
diğerlerine söyleyeceğim diğerlerine ben söylerim ben diğerlerine haber veririm
i will tell you tomorrow
sana yarın anlatırım yarın sana söyleyeceğim sana yarın söylerim sana yarın anlatacağım
i will tell you now
sana şimdi söyleyeceğim sana şimdi diyorum
i will tell you anyway
ben yine de anlatacağım ben söyleyeceğim yine de her neyse söyleyeceğim genede söyleyim

Word by word translation


we
- biz bir o
will
- olacak will olur de edecek
tell
- söyle anlat anlatır söyler diyeceğim

S Synonyms of "we will tell"


we gonna tell
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More