WHAT I DID IN TURKISH

Translation of What i did in Turkish

Results: 890, Time: 0.1176

Examples of using What i did in a sentence and their translations

I don't know what i did, exactly.
Ne yaptığımı bilmiyorum, tam olarak.
I can show you exactly what I did to them.
Onlara ne yaptığımı tam olarak gösterebilirim.
You know what I did?
Ben ne yaptım biliyor musun?
He asked me what i did, and i, uh… lied?
Ne iş yaptığımı sordu ve… Sen de yalan söyledin?
But what I did?
Ama ben ne yaptım?
You will never understand what I did.
Ne yaptığımı asla anlamayacaksınız.
I want to know what I did a year ago.
Bir yıl önce ne yaptığımı bilmek istiyorum.
Her father asked me what I did for a living.
Babası ne iş yaptığımı sordu.
You know what I did last night?
Dün gece ben ne yaptım biliyor musun?
And you know what I did?
Peki ne yaptım beğenirsin?
Tom doesn't know what I did.
Tom ne yaptığımı bilmiyor.
Do you know what I did?
Peki ne yaptım sonra, biliyor musunuz?
I didn't dare tell my wife what I did.
Karıma ne iş yaptığımı söylemeye cesaret edemedim.
Yeah, well, he did. And you know what I did?
Evet, yaptı. Ben ne yaptım biliyor musun?
Yeah, I don't know exactly what I did.
Evet aslında ne yaptığımı ben de bilmiyorum.
She asked me what I did.
Ne iş yaptığımı sordu.
You know what I did?
Ben ne yaptım, biliyor musun?
You know what I did to him?
Ona ne yaptım biliyor musun?
I don't know what I did, but I'm sure I deserve it.
Ne yaptığımı bilmiyorum ama eminim hak etmişimdir.
I didn't know they knew what I did.
Ne iş yaptığımı bildiklerinden haberim yoktu.
I wonder what I did last night.
Dün gece ne yaptım acaba, merak ediyorum.
But no matter what I did, I couldn't separate Mr. and Mrs. Freeloader.
Ama ne yaptıysam Bay ve Bayan Bedavacıyı ayıramadım.
Everyone there kno what I did.
Oradaki herkes ne yaptığımı biliyor.
Mom, look what I did.
Bak anne ben ne yaptım.
The warden knows what I did.
Gardiyan ne yaptığımı biliyor.
No matter what I did to save the summit,
Zirveyi kurtarmak için ne yaptıysam sonuçları hep daha kötü oldu.
My wife never knew what I did for a living and neither my friends.
Ne karım ne de arkadaşlarım ne iş yaptığımı asla bilmedi.
Ask me what I did today.
Bugün ne yaptım bana sor.
No idea what I did.
Neler yaptığımı hiç bilmiyorum.
You know what I did,?
Ben ne yaptım biliyor musun?

Results: 890, Time: 0.1176

Word by word translation


what
- ne hangi
did
- yaptı öyle yapan ne işi

S Synonyms of What i did


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More