WHEN I GROW UP IN TURKISH

Translation of When i grow up in Turkish

Results: 129, Time: 0.1116

Examples of using When i grow up in a sentence and their translations

When I grow up, I want to be the one who fires the gun.
Büyüyünce, silahı ateşleyenlerden birisi olmak istiyorum.
When I grow up I will kill you.
Büyüdüğüm zaman sizi öldüreceğim.
I want to be like you when I grow up.
Büyüyünce senin gibi olmak istiyorum.
When I grow up, I want to be just like my father.
Büyüyünce tıpkı babam gibi olmak istiyorum.
I want to be a pilot when I grow up.
Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum.
That's what I want to be when I grow up.
Yani ben büyüyünce ne olmak istiyorum ne.
When I grow up I want to be a plastic surgeon.
Ben büyüyünce Estetik cerrah olmak istiyorum.
When I grow up by the pussycat dolls.
Klip şarkısıysa The Pussycat Dollstan'' When I Grow Up.
I want to be a teacher when I grow up.
Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
When I grow up, I want to be a teacher.
Büyüdüğüm zaman öğretmen olmak istiyorum.
Can I be you when I grow up?
Sen olacak mıyım ben büyüyünce?
I want to be a princess like you when I grow up.
Büyüyünce senin gibi bir prenses olmak istiyorum.
When I grow up I wanna be an escapist.
Büyüdüğüm zaman… eskapist olmak istiyorum.
I'm going to sing just like you when I grow up.
Biri beni izlemek için şarkıgidiyorum Ben büyüyünce sizin gibi.
When I grow up, I'm going to give a ball.
Büyüdüğüm zaman bende bir balo vereceğim.
When I grow up, I want to be an English teacher.
Büyüyünce, bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorum.
When I grow up, I want to be vice president just like you.
Büyüyünce, ben de sizin gibi başkan yardımcısı olmak istiyorum.
When I grow up, I want to be a sailor.
Büyüdüğüm zaman, Denizci olmak istiyorum.
I wanna be just like you when I grow up.
Büyüyünce tıpkı senin gibi olmak istiyorum,
I aim to be a doctor when I grow up.
Büyüdüğüm zaman amacım bir doktor olmak.
Mr. Hutz, when I grow up, I wanna be a lawyer just like you.
Bay Hutz, büyüyünce, tıpkı sizin gibi bir avukat olmak istiyorum.
I still think that I don't know what I want to be when I grow up.
Sanırım hâlâ, büyüdüğüm zaman ne olmak istediğimi bilmiyorum.
I want to be a veterinarian when I grow up.
Büyüyünce veteriner olmak istiyorum.
When I grow up, I want to have kids.
Büyüdüğüm zaman çocuk sahibi olmak istiyorum.
When I grow up, I want to be the captain of a ship.
Büyüdüğüm zaman, bir geminin kaptanı olmak istiyorum.
I'm going to be an archeologist when I grow up.
Ben büyüyünce arkeolog olacağım.
When I grow up, I'm going to be the best at everything.
Büyüyünce her şeyin en iyisi olacağım.
When I grow up I want to be caroline!
Büyüdüğüm zaman caroline olmak istiyorum!
When I grow up, I'm gonna be a pool man,
Büyüyünce babam gibi havuz adam olacağım.
When I grow up, I want to be just like you.
Büyüdüğüm zaman senin gibi olmak istiyorum.

Results: 129, Time: 0.1116

See also


just like you when i grow up
ben büyüyünce sizin gibi büyüyünce tıpkı senin gibi büyüyünce aynı senin gibi
when will you grow up
ne zaman büyüyeceksin ne zaman akıllanacaksın ne zaman olgunlaşacaksın
when did you grow up
ne zaman bu büyüdün sen ne zaman büyüdün
a doctor when you grow up
büyüyünce doktor bir büyüdüğün zaman doktor
when i picked up
almaya gittiğimde kaldırdığım zamanki aldığım zaman aldığım esnada
when i get up
kalktığım zaman çıkınca anlıyorum ben kalkınca
when i stand up
ayağa kalkınca ben kalktığım zaman
when i opened up
açtığımda açtığım zamandı
i will grow up
büyüdüm büyüyeceğim
when i went up
çıktığımda çıktığım zamanı
i want to grow up
büyümek istiyorum
i need to grow up
büyümem gerekiyor mi büyümem lazım büyümem gerektiğini
i had to grow up
benim büyümem gerekiyordu büyümek zorunda büyümem gerek büyümem gerektiğini
there when i woke up
ben uyandığımda orada uyandığımda yanımda
when you grow older
büyüdükten sonra yaşın ilerlediğinde
what i want to be when i grow up
büyüyünce ne olmak istediğimi büyüdüğüm zaman ne olmak istediğimi ben büyüyünce ne olmak istiyorum büyüyünce ne olmak istedigimi

Word by word translation


when
- zaman ne hani yaşındayken sırada
grow
- büyümesini yetiştirmek uzar büyütmek olgunlaşır
up
- yukarı kadar için bağlı
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More