ÄITI EI OLE TÄÄLLÄ IN ENGLISH

What does äiti ei ole täällä mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0566

mom is not here (1)

Examples of using Äiti Ei Ole Täällä in a sentence and their translations

Sinä hourailet taas ja äiti ei ole täällä rauhoittelemassa.
You're just wigging out a little... and mom is not here to calm you down.
Jos äiti ei ole täällä, emme ole oikea perhe.
If mom isn't here, we're not a real family. no.
Jos pysäytimme hänet, miksi äiti ei ole täällä?
If we stopped him, why isn't mom here?
Äiti ei ole täällä.
My mom isn't here.

Äiti ei ole täällä, koska häntä rangaistaan.
She's not here, because she's being punished.
Ei. äiti ei ole täällä juuri nyt.
No, my mom's not, uh, here right now.
Äiti ei ole täällä.
My mommy is not here.
Ei voi puhua silloin kun äiti ei ole täällä.
Mustn't talk when Mother's not here.
Anteeksi, kulta, mutta äiti ei ole täällä.
I'm sorry, sweetie, Mommy's not here.
Äitini ei ole täällä.
My mom's not here.
Äitini ei ole täällä.
My mother is not here.
Äitini ei ole täällä, joten voin sanoa tämän.
My mom is not here, so i can say this now.
Ehkä äiti ei ollut täällä.
Maybe mother wasn't here.
Voin tehdä näin, koska äitini ei ole täällä.
I can do this because my mother is not here.
Isä sanoi että jos teidän äitinne eivät ole täällä 10 päivän sisällä... niin hän tappaa teidät.
Father said if your mothers are not here within 10 days... he will kill you.
Äiti ei ole vielä täällä.
Mom's not here yet.
Äiti ei ole enää täällä.
Mother isn't here now.
Äiti ei ole enää täällä.
Mommy's not here anymore.
Äiti ei ole nyt täällä.
Your mommy's not here right now.
Äiti ei ole enää täällä.
Yeah, well, your mother is gone, okay?
Mom, it's not here!
Ei ole satanut lunta, äiti ja isä ei ole täällä,- eikä meillä ole edes joulukuusta.
It hasn't snowed, mom and dad aren't here, we don't even have a christmas tree.
Äitini ei ole täällä töissä.
My mother doesn't work here.
Hänen äitinsä ei ole täällä. taidat olla ainoa, joka tietää missä hän on.
Her mother is still not here, and i am thinking you're the only one who knows where she is.
Äiti ei ole täällä.
She ain't here.
Äiti ei ole muuttanut täällä mitään.
Mom still hasn't changed a thing in this room.
Äiti, täällä ei ole hoitoainetta.
Mother, there's no conditioner.
Isä ja äiti eivät ole täällä.
Mom and dad aren't here.
Jos äiti ei olisi täällä.
You're lucky Mom's here, or i'd... What?
Äiti ei ole täällä nyt.
Well, Mommy's not here now.

Results: 30, Time: 0.0566

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Äiti ei ole täällä" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More