AIKOO YRITTÄÄ JOTAIN IN ENGLISH

What does aikoo yrittää jotain mean in Finnish

Results: 459931, Time: 0.0498

aikoo yrittää
is gonna try (4) is going to try (3)

Examples of using Aikoo Yrittää Jotain in a sentence and their translations

Hän aikoo yrittää jotain.
I think he's gonna do something funny.
Luuletko että hän aikoo yrittää jotain?
You think he will try something?
Ainoa syy miksei hän ampunut itseään on, että hän aikoo yrittää jotain uutta.
The only reason she didn't pick up the gun and follow suit is because she's gonna try something new.
Hänellä on audrey sairastuvalla, ja hän aikoo yrittää jotain omaa protokollaa- käyttäen suuria annoksia lääkkeitä.
He's got her in medical, jack, and he's about to try some protocol of his own using big doses of drugs.

Tullakseni raskaaksi, me aiomme yrittää jotain uutta.
In order to try to get pregnant, we are going to try something new.
Jos aiomme yrittää jotain, nyt on aika toimia.
If we're gonna do anything, we have to do it now.
Ja jos hän yrittää jotain, aion ampua hänet!
And if he tries anything, I'm gonna shoot him!
Jos aion yrittää jotain muuta, minun on asennettava aktiivin arkkitehtuuri.
If I'm going to try anything else, i need to install the active architecture.
Mutta hän aikoo yrittää.
But he's gonna try.
Ja hän aikoo yrittää.
And he's gonna try and get it.
Se tyyppi aikoo yrittää.
This guy's gonna make a try.
Jhamel aikoo yrittää uudelleen.
Jhamel"s going to make another attempt.
Sullivan aikoo yrittää san franciscoon.
Sullivan is gonna try and make san francisco.
Hän aikoo yrittää olla kanssani.
He's gonna be trying to be with me.
Hän aikoo yrittää ilman sinuakin.
He's going to try, buck, even without it.
Clark- aikoo yrittää tappaa sinut.
Clark... he's going to try and kill you.
Tämä parlamentti aikoo yrittää tehdä töitä.
This parliament is going to try to work.
Haluan yrittää jotain hullua.
I want to try something crazy.
Meidän täytyy yrittää jotain.
We gotta try something.
Voimme varmasti yrittää jotain.
Well, there must be something we can try.
Jos aiotte yrittää jotakin, tehkää se nyt.
If you're trying something, now's the time.
Joka yrittää, aikoo epäonnistua.
Trying is having the intention to fail.
Tietenkin hän aikoo jotain.
Of course he's up to something.
Hän aikoo tehdä jotain.
He's gonna do something.
Siivellinen juhlapoika aikoo jotain.
Ahh, the winged party boy is about.
Se aikoo tehdä jotain.
It intends to do something.
Hän yrittää kertoa jotain.
She's trying to tell us something.
Hän aikoo siirtää jotain.
He's ready to move something.
Rachel aikoo esittää jotain.
Rachel is going to put on a skit.
Hän yrittää sanoa jotain.
She's trying to tell us something.

Results: 459931, Time: 0.0498

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Aikoo yrittää jotain" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More