EI OLE NIIN IN ENGLISH

Translation of Ei Ole Niin in English

Results: 1261, Time: 0.1303

is not so (233) do not have so (3) will not be (3) is less (3) is not too (2) it's not really (2) not as (3) there is no way (3) is not true (2) isn't so (24) are not so (17)

Examples of using Ei Ole Niin in a sentence and their translations

Is not so

Sillä nikodeemus ei ole niin vihainen vapahtajalle kuin kirjanoppineet ja fariseukset.
Nicodemus is not so angry with the savior as the scribes and the pharisees.
Kommunistinen puolue ei ole niin kärsivällinen.
The communist party is not so patient.
Pölynimuri- ei ole niin tehokas kuin ase.
A vacuum cleaner is less effective than a gun.
Tämä poikanen ei ole niin onnekas.
This chick is less fortunate.

Is not too

Joskus minusta tuntuu, että lipevyys ei ole niin vetoavaa, siinä kaikki.
Sometimes i just think smooth is not too appealing, that's all.
Vankila ei ole niin kamala.
Jail is not too bad.
Se ei ole niin tieteellistä.
Well, it's not really that scientific.
Se ei ole niin yksinkertaista.
Ellie, it's not really that simple.

Not as

Maailma ei ole niin kylmä,- kuin la cabana?
Surely not as inhospitable... as la cabana?
Se ei ole niin kiihottavaa kuin miltä se kuulostaa.
Not as arousing as it sounds.

's

Se ei ole niin paha.
One.- That's not so bad.
Hän ei ole niin paha, kunhan häneen tutustuu.
He's not so bad once you get to know him.
Other sentence examples
Shampoo- keksintö ei ole niin kauan mennyt.
Shampoo- the invention is not so long past.
Elämä ei ole niin laajenemiskykyistä planeetallani.
Life is not so expansive on my planet.
Pahis-jengi ei ole niin hyvä.
Evil team is not so terrific.
Hänen kanssaan ja rakenne ei ole niin tärkeää ja ilmeinen.
With him and the texture is not so important and obvious.
Ulkopuolisena olo ei ole niin huono asia.
Being an outsider isn't so bad.
Se muistuttaa hieman carmen sandiegoa, mutta ei ole niin mieleenpainuva.
Kinda reminds me of carmen sandiego, but not as memorable.
Silloin tiedämme, että ei ole niin paljon torjunta-aineita käytetään.
Then we know that is not so much pesticides used.
Hänen kansansa ei ole niin onnekas.
His people are not so lucky.
Vaikka euroopassa peli ei ole niin suosittu.
While in europe the game is not so popular.
Tapauksesi ei ole niin vakava.
Your case isn't so serious.
Mussolini ei ole niin fiksu kuin hitler.
Mussolini is not so clever, like hitler.
Kosmetiikka ei ole niin yksinkertainen.
Opinions on oxygen cosmetics are not so straightforward.
Entä jos se ei ole niin täydellinen enää?
What if my brand just isn't so perfect anymore?
Rakkaus ei ole niin yksinkertaista.
Love isn't so simple, ninotchka.
Kun päiväkodissa ei ole niin meluista, jaksavat lapset ja aikuiset paremmin.
When the day care centres are not so noisy, both children and adults feel better.
Sanovat tarvitaan ei ole niin suuri... KOMMENTTI kiinteistönvälittäjä välttää pettymyksen.
Say is needed is not so great... COMMENT REALTOR avoid disappointment.
Pilkunviilaaja ei ole niin paha, kun opit tuntemaan hänet.
Grumpy ass isn't so bad once you get to know him.
Valitettavasti asia ei ole niin yksinkertainen.
Unfortunately matters are not so simple.

Results: 1261, Time: 0.1303

Word by word translation


ole
- is have exist are has
niin
- so yeah then such yes

"Ei ole niin" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More