EI OLE SUPERVOIMIA IN ENGLISH

What does ei ole supervoimia mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0498

don't have superpowers (4)

Examples of using Ei Ole Supervoimia in a sentence and their translations

Muilla ei ole supervoimia.
Other kids don't have superpowers.
Minulla ei ole supervoimia, mutta harjoittelen.
I don't have superpowers, but I'm working on it.
Kai tiedät, että ilman renkaita minulla ei ole supervoimia?
You know, without the rings, i don't have superpowers, right?
Lepakkomiehellä ei ole supervoimia.
Batman doesn't have superpowers.

Sinulla ei ole supervoimia, sinua ei ole koulutettu.
You don't have any superpowers. you don't even have training.
Jaskalla ei ole supervoimia.- eikö?
Jack-jack doesn't have any powers.
Minulla ei ole supervoimia. vielä. siistiä.
I don't have super powers... just yet.
Minulla ei ole supervoimia!
I don't have super-strength.
Supersankari, jolla ei ole supervoimia. hänen suurin voimansa on hänen ihmisyytensä. hän on haavoittuvainen ja häneen voi samaistua juuri sen takia.
This is a superhero who has no superpowers who, arguably, his greatest superpower is his humanity who is vulnerable whom you can identify with because he has no superpowers.
Luulet, että olen hänen kaltaisensa, että hän pakeni elämää fantasiamaailmaan, jossa hän taisteli rikollisia vastaan, ja minä teen samaa, mutta minulla ei ole supervoimia.
You think I'm just like him, that he hid from life by immersing himself in a fantasy world where he fought crime, and i do the same thing, only i don't have superpowers. i.
Tämä on silloin, kun ei ole supervoimia, mutta koska lahjakkuus insinööri ja tiedemies, sekä rahan saatavuuden tony stark luo superpukuun kanssa joukko kelloja ja pillejä.
This is the case when there is no super powers, but because of the talent engineer and scientist, as well as the availability of money tony stark creates a super suit with a bunch of bells and whistles.
Ne eivät ole supervoimia, vaan kirouksia.
They're not superpowers, they're curses. oh, curses.
Minulla ei ole supervoimia.
Except for i have no superpowers.
Kenelläkään ei ole supervoimia.
No one has superpowers.
Minulla ei ole supervoimia.
I don't really have a special power.
Karalla ei ole supervoimia.
So she won't have any of her powers?
Vartijalla ei ole oikeita supervoimia.
The ranger has no real superpowers.
Minulla ei ole tällä planeetalla supervoimia.
I don't have my powers on this planet.
Olen normaali tyttö. minulla ei ole mitään supervoimia.
I'm a normal girl. i don't have any superpowers.
Meillä ei ole supervoimia. miten voit olla yhä optimistinen?
We don't have our powers, and you're optimistic how?
Ei, me lähdemme toiseen suuntaan, koska meillä ei ole supervoimia.
We are going away from murder castle because we don't have our powers anymore.
Vaikka välillä siltä vaikuttaakin, ei esimerkiksi tuotteisiin, palveluihin, asiakkaisiin ja myyntikanaviin liittyvien kustannusten ja tuottojen tunnistaminen ole magiaa. se vaatii työtä muttei supervoimia- liiketoiminnan kannattavuuden tunnistamisen ei itse asiassa tarvitse edes olla vaikeaa.
Identifying expenses and revenues related to products, services, customers or sales channels isn't magic, although it may sometimes seem so. it takes hard work, but not superpowers- recognizing profitability doesn't actually need to be difficult.
Supervoimia tai ei,- olette maailman suurimmat sankarit.
Meta-humans or not, superpowers or not, you are Earth's mightiest heroes.
Ei, miksi sinulla olisi supervoimia?
No, why would you have a superpower?
Sinä et olekaan antropologi, jolla on supervoimia.
That's because you're not an anthropologist...- with superpowers.- ha.
Heillä ei ole oikeita supervoimia.
They don't claim to have actual superpowers.
Jotta olen perillä tästä näemme aaveita ja tulevaisuuden, mutta meillä ei ole muita supervoimia?
Just so we're straight, seeing ghosts, seeing the future, that is the extent of our superpowers?
Eihän bruce waynelläkään ollut supervoimia.
Hello? bruce Wayne? he didn't have any powers.
Älä huoli senaattori, minulla on supervoimia.
Don't worry senator, i have super powers.
Onko sinulla supervoimia joista et ole kertonut?
You got super powers you aren't telling me about?

Results: 30, Time: 0.0498

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ei ole supervoimia" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More