EMME VOI MENNÄ IN ENGLISH

Translation of Emme Voi Mennä in English

S Synonyms

Results: 249, Time: 0.0211

Examples of using Emme Voi Mennä in a sentence and their translations

We can't go

Emme voi mennä sisällle.
We can't go inside.
Emme voi mennä yhtään pidemmälle.
We can't go any further.
Emme voi mennä sisään, odotamme yhä määräystä.
We can't get inside. still waiting on a warrant. all right, already.
Emme voi mennä lähemmäksi.
We can't get any closer, captain.
Other sentence examples
Emme voi mennä sisään.
We cannot go in.
Emme voi mennä edoon enää!
We can't go to edo anymore!
Emme voi mennä pidemmälle kuin he haluavat nähdä.
We cannot go beyond what they wish to see.
Emme voi mennä sieltä!
We can't get out that way!
Emme voi mennä tuonne.
We can't go that way.
Emme voi mennä sinne nyt.
We can't go in there now.
Emme voi mennä kotiin.
We cannot go home.
Emme voi mennä yläkautta, olisimme liian lähellä moottoreita.
We can't get through up top, we would be too close to the drives.
Emme voi mennä ilman sinua.
We cannot go without you.
Emme voi mennä sinne takaisin.
We can't go back in there.
Emme voi mennä sinne suojatta.
We can't go in there unprotected.
Emme voi mennä tyhjin käsin kokoussaliin.
We cannot go naked into the conference chamber.
Emme voi mennä tuonne.
We can't go there.
Emme voi mennä sinne kahdestaan.
We cannot go alone, you and i.
Emme voi mennä tuonne ulos.
We can't go out there.
Emme voi mennä takaisin.
We cannot go back.
Emme voi mennä yöllä.
First, we cannot go at night.
Emme voi mennä sisälle.
We can't go inside.
Emme voi mennä alas!
We can't go down!
Ei, emme voi mennä kotiin.
No, we can't go home.
Emme voi mennä guerrillojen alueelle.
We can't go in the guerrilla zone.
Nyt emme voi mennä mihinkään.
Now we can't go anywhere.
Emme voi mennä sen läpi!
We can't go through that!
Emme voi mennä nuoren ragnarin luo.
We can't go to young ragnar.
Retsi, emme voi mennä tähän suuntaan.
Reggie, we can't go this way.
Emme voi mennä sinne.
We can't go over there.

Results: 249, Time: 0.0211

See also


emme voi mennä sisälle
we can't go inside no , we can't go in there we're not able to go in
emme voi mennä alas
we can't go down
emme voi mennä vielä
we can't go yet well , we can't just yet
emme voi mennä poliisille
i couldn't go to the police
emme voi mennä tuota
we can't go that
emme voi kaikki mennä
we all can't go
emme voi mennä kaupunkiin
we can't go into town we cannot go to the city
emme kuitenkaan voi mennä
we cannot, however , go we cannot go to
emme siis voi mennä
it means we can't do so we cannot go to
emme voi antaa hänen mennä
we can't give him a pass on can't let him go
emme voi mennä sinne takaisin
we can't go back in there

Word by word translation


emme
- not no never we have no there's no
mennä
- go get to take be walk

S Synonyms of "emme voi mennä"


"Emme voi mennä" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More