EN JAKSA KATSOA IN ENGLISH

What does en jaksa katsoa mean in Finnish

Results: 42589, Time: 0.1947

Examples of using En Jaksa Katsoa in a sentence and their translations

En jaksa katsoa sinua.
En jaksa katsoa sivusta.
I'm just tired of being on the sidelines.
En jaksa katsoa teitä.
I'm sick of looking at you.
En jaksa katsoa sinua tuollaisena.
I can not stand to see you like that.

En jaksa katsoa enää elokuvia.
I'm done watching movies, chief. exactly, detective.
En jaksa katsoa tuota naamaa.
I'm sick of lookin' at his face.
En jaksa katsoa vanhoja laivoja.
I'm tired of watching old ships.
Minä en jaksa katsoa tuota!
I'm sick of watching this television stuff.
Pukeudu nyt, en jaksa katsoa nännejäsi.
Now get dressed. I'm tired of looking at your nipples.
En jaksa katsoa edes" moulin rougea" loppuun.
I can not even look at the"Moulin Rouge" to the end.
Juliette, en halua olla ilkeä, mutta juuri nyt- en jaksa katsoa sinua.
Juliette, I'm not trying to be mean, but right now... i can't stand the sight of you.
Kaiken lisäksi, en jaksa katsoa kun te kaksi näytätte kyllästyneiltä.
After all, i can't stand to see you two look bored.
En jaksa enää katsoa lasten missikisoja.
I can't watch no more toddlers and tiaras.
En jaksa edes katsoa sinua enää.
I can't even look at you anymore.
Bletchkään ei jaksa katsoa sinua!
No wonder bletch can't stand the sight of you!
Emme jaksa katsoa enää maailmaa new york timesin silmillä.
We were tired of seeing the world through the new york times.
Ei mitään muutakaan tapahdu, tom. oli pakko tehdä tästä tärkeä, mutta ihmiset eivät jaksa katsoa sitä.
Uh, nothing else was going on, tom, so this was the only story we had to make seem important, but people are just simply tuning out.
En jaksa käydä aina siellä kerholla katsomassa samoja vanhoja naamoja.
I'm tired of going to the club, seeing those same old faces all the time.
En jaksa uskoa, ettemme voi katsoa peliä.
I can't believe he isn't letting us watch the game.
En jaksa... en jaksa enää pitemmälle.
I can't... i can't go any further.
Ei tyttö jaksa katsoa lämäriä loputtomiin.
There's only so many times a girl can watch slap shot.
En jaksa tätä enää.
I can't deal with this.
En jaksa tätä enää. en vain jaksa.
Because i can't do this anymore.
En jaksa tuota nyt.
I'm not in the mood for games, sidney.
En jaksa tätä nyt.
Mack, I'm too tired for this. addy.
En jaksa odottaa, että pääsen katsomaan gordonin kansioita. ja nähdä kenelle hän on myymässä firmaani.
I can't wait to check Gordon's files... to see just who he thinks he's selling my company to.
En jaksa muistaa... jaksa muistaa.
I just can't remember... can't remember.
Minä en jaksa yksin, sanoi levin epätoivo äänessään pysähtyen kittyn eteen ja katsoen häntä rukoilevasti silmiin.
I can't suffer alone," he said with despair in his voice, standing before her and looking imploringly into her eyes.
En jaksanut katsoa kaukaiselle rannikolle.
I could not gaze upon that far shore.
Minä en jaksa, en jaksa!
No, I'm not gonna make it!

Results: 42589, Time: 0.1947

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"En jaksa katsoa" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More