EN VOI ODOTTAA IN ENGLISH

Translation of En voi odottaa in English

Results: 275, Time: 0.0525

Examples of using En voi odottaa in a sentence and their translations

En voi odottaa näkeväni sinua ja kertovani kaikkea.
I can't wait to see you and tell you everything.
En voi odottaa sinun olevan kiinnostunut periaatteistani.
I can't expect you to be interested in my pet causes.
En voi odottaa huomiseen, tulen hulluksi.
I can't wait till tomorrow, I'm going crazy.
En voi odottaa enää.
I can wait no longer.
En voi odottaa sinun ymmärtävän.
I can't expect you to understand.
Odotan käskyänne, mutta en voi odottaa kovin kauaa.
I'm waiting for that order, but I can't wait much longer.
En voi odottaa että unohdat kaiken yhdessä yössä.
I can't expect you to forget everything I have done overnight.
En voi odottaa enää kauempaa!
I can not wait any longer!
Georgiana, en voi odottaa kauempaa.
Georgiana, I can wait no longer.
En voi odottaa, vain-- mikä se nimi oli?
I can't wait, just-- what is the name?
En voi odottaa kauempaa.
I can not wait any longer.
Casey, en voi odottaa niin kauaa.
Casey, I cannot wait that long,
Willie… En voi odottaa. Minun täytyy päästä ulos.
Willie... I can't wait. I must get out.
Valitettavasti,- en voi odottaa pidempään.
But unfortunately, I can wait no longer.
En voi odottaa Gwenin odottavan minua.
I can't expect Guinevere to wait for me.
En voi odottaa veren pulppuamista hiekalle.
I cannot wait to see their blood spill upon the sands.
En voi odottaa minun on pakko mennä!
I can't wait! I have to go!
En voi odottaa jakaa sen ystävilleni!
I can't wait to share it with my friends!
En voi odottaa isän ilmaantuvan- viime hetkellä jokin ihme kourassaan.
I can't expect Dad to show up with some miracle at the last minute.
En voi odottaa pidempään.
I can not wait any longer.
En voi odottaa, että nään tämän DVD: n!
I cannot wait to see what's on this DVD!
En voi odottaa hänen reagoivan kuten sinä.
I can't expect her to react like you did.
Se oli todella hyvä! En voi odottaa jakaa sen ystävilleni!
That was really good! I can't wait to share it with my friends!
Joku rakastaa tätä ja en voi odottaa kertoa hänelle tästä.
Someone will love this and I can't wait to tell her about this.
En voi odottaa kauempaa!
I cannot wait any longer!
En voi odottaa nähdä rasvanpolttoa tuloksia. Jason.
I can not wait to see the fat burning outcomes. Jason.
En voi odottaa sinun nielevän asiaa.
I can't expect you to be ok with this.
Kyllä, En voi odottaa, että hän muuttaisi toiselle puolelle maapalloa.
Yeah, I can't expect her to move to the other side of the world.
En voi odottaa nähdä painonpudotukseen tuloksia. Jason.
I can not wait to see the weight reduction outcomes. Jason.
En voi odottaa, kunnes tämä on ohi.
I cannot wait until I am done with this.

Results: 275, Time: 0.0525

Word by word translation


en
- not no never i don't
voi
- can may
odottaa
- wait expect awaits looks forward anticipate

En voi odottaa in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More