ENSIMMÄINEN JA TOINEN IN ENGLISH

Translation of Ensimmäinen Ja Toinen in English

Results: 396, Time: 0.0363

Examples of using Ensimmäinen Ja Toinen in a sentence and their translations

Ensimmäinen ja toinen teologian valtiontutkinto; teologian tohtori.
First and second theology examinations; doctor of theology.
B ensimmäinen ja toinen kanneperuste.
B- first and second pleas.
Artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta muutettu.
Article 9(2)- 1st and 2nd subparagraphs amended.
Artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Article 5, par. 4, 1st and 2nd subpar.

Ensimmäinen ja toinen tarkastus.
First and second inspection.
Artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen virke.
Article 34, par. 1, 1st and 2nd sentences.
Artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Article 2(2), first and second paragraph.
Artiklan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Article 156, 1st and 2nd subparagraph.
Ensimmäinen ja toinen talletusbonus!
First and second deposit bonus!
Alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta.
Aticle 20(1), 1st and 2nd indents.
Yhdenmukaistamisen jatkaminen rautateitä koskevan yhteisön säännöstön kanssa ensimmäinen ja toinen rautatiepaketti sekä yhteentoimivuus.
Continue alignment with the railway acquis first and second railway packages and interoperability.
Artiklan ensimmäinen ja toinen kohta.
Article 34 1st and 2nd pararagraphs.
A artiklan 6 kohdan ensimmäinen ja toinen virke.
Article 12a(6), first and second sentences.
Artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Article 40(3), 1st and 2nd paragraphs.
A artiklan a kohdan g alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta.
Article 26a(A)(g), first and second indents.
Artiklan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Article 53, 1st and 2nd subparagraphs.
A artiklan b kohdan 4 alakohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen ja toinen virke.
Article 26a(B)(4), third subparagraph, first and second sentences.
Artiklan 5 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Art. 9, par. 5, point(b), 1st and 2nd subparagraph.
A artiklan b kohdan 10 alakohdan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Article 26a(B)(10) first and second subparagraphs.
A artiklan c kohdan 6 alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta.
Article 26a(C)(6), first subparagraph, first and second indents.
Artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen ja toinen virke.
Article 63, par. 1, 2nd subpar., 1st and 2nd sentence.
Artiklan 8 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen ja toinen virke.
Article 4(8) 3rd paragraph, 1st and 2nd sentence.
B artiklan c kohdan toisen alakohdan ensimmäinen ja toinen virke.
Article 26b(C), second subparagraph, first and second sentences.
Artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta.
Article 35(2)(c), 1st and 2nd indent.
B artiklan a kohdan 2 alakohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta.
Article 28b(A)(2), third subparagraph, first and second indents.
B artiklan b kohdan 1 alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta.
Article 28b(B)(1), first subparagraph, first and second indents.
B artiklan b kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen ja toinen virke.
Article 28b(B)(2), second subparagraph, first and second sentences.
B artiklan b kohdan 3 alakohdan ensimmäinen ja toinen alakohta.
Article 28b(B)(3), first and second subparagraphs.
Korvataan b alakohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti.
In point(b), the first and second paragraphs are replaced by the following.
Korvataan 68 artiklan ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti.
In article 68, the first and second sentences are replaced by the following.

Results: 396, Time: 0.0363

See also


ensimmäinen ja toinen alakohta
first and second subparagraphs
ensimmäinen ja toinen osa
the first and second parts of
ensimmäinen ja toinen joukkue
first and second platoon
ensimmäinen ja toinen lause
first and second sentence
ensimmäinen ja toinen alaluetelmakohta
first and second sub-indents
ensimmäinen ja myöhemmin toinen
first and later a second
ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti
the first and second subparagraph shall be replaced by the following first and second paragraphs are replaced by the following first and the second subparagraphs are replaced by the following
alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta
subparagraph , first and second indents
ensimmäinen ja toinen luetelmakohta seuraavasti
first and the second indent are replaced by the following
ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti
the first and second sentences are replaced by the following first and the second sentence are replaced by the following
kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta
paragraph , first and second indents paragraph , the first and the second indent
korvataan ensimmäinen ja toinen kohta
the first and second paragraphs are replaced
ensimmäinen ja toinen kohta seuraavasti
first and second paragraphs shall be replaced by the following
päästä ensimmäinen ja toinen tasoille voidaan
first and second levels can be reached
ensimmäinen ja viimeinen
the first and last

Word by word translation


ensimmäinen
- first initial 1st
ja
- and of in to
toinen
- second another one different 2nd

"Ensimmäinen ja toinen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More