ERI PUOLILLA EUROOPPAA IN ENGLISH

Translation of Eri puolilla eurooppaa in English

Results: 348, Time: 0.1612

Examples of using Eri puolilla eurooppaa in a sentence and their translations

Alkoholin käyttötavoissa on myös suuria eroja eri puolilla Eurooppaa.
Also, habits in alcohol consumption vary widely in different parts of Europe.
Inflaatioaste eri puolilla Eurooppaa on madaltunut noin 1,
Inflation rates across the EU have been lowered by some 1 1/2.
jotka sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa.
annually on 6000 observation plots located in different parts of Europe.
Solidaarisuus saa erilaisen sisällön eri puolilla Eurooppaa.
Solidarity has a different meaning in different parts of Europe.
Ja eri puolilla Eurooppaa.
And different parts of Europe.
Kumppanihakemisto Näytä kaikki kumppanimme eri puolilla Eurooppaa ja ota heihin yhteyttä.
Partner Directory View and contact all our partners from across Europe.
joka on suurkaupunkikehityksen kantava voima eri puolilla Eurooppaa.
To work out the triangle education-research-innovation which is the driving force behind metropolitisation across Europe;
heidän toimilleen eri puolilla Eurooppaa.
and in particular with the strike by milk producers and their actions across Europe.
Myös ilmastonmuutoksen vaikutusta eläinten kasvatukseen eri puolilla Eurooppaa on arvioitava samoin
Similarly the impact of climate change on the prospects for rearing animals in different parts of Europe need to be assessed along with ways of dealing
EU voi levittää eri puolilla Eurooppaa hyviksi havaittuja toimintatapoja kaikkiin Välimeren maihin
share approaches that have been successful in different parts of Europe with all of the countries in the Mediterranean, adapted to their socio-economic contexts.
jonka kansalaiset eri puolilla Eurooppaa kokevat tänä päivänä yhdeksi suurimmista huolenaiheistaan.
which citizens in various parts of Europe feel today is one of the greatest causes for concern.
Vuoden 2011Eurobarometri-selvityksen23 mukaan 5 prosenttia eri puolilla Eurooppaa haastatelluista nuorista on käyttänyt uusia psykoaktiivisia aineita.
5% of young people interviewed across the EU have used such substances.
tarjota palveluja useille rahoituksen välittäjille eri puolilla Eurooppaa.
Progress Microfinance serves a broad range of intermediaries in different parts of Europe.
vainoharhainen nationalismi ja muukalaisviha nostavat eri puolilla Eurooppaa jälleen päätään.
paranoid nationalism and xenophobia are again raising their heads in various parts of Europe.
päätöksentekijöille eri puolilla Eurooppaa.
decision-makers in boardrooms across the EU.
pitäneet näyttelyitä yhdessä eri puolilla Eurooppaa.
exhibited our works in different parts of Europe.
sen vakavista seurauksista eri puolilla Eurooppaa ja myös täällä Itämerellä.
and of its serious consequences in various parts of Europe and also here in the Baltic Sea.
joita on kaikkiaan 13 eri puolilla Eurooppaa.
are located in different parts of Europe.
Kuten olemme täällä kuulleet, ovat tällä hetkellä kriisissä eri puolilla Eurooppaa.
gross domestic product is now at crisis point in different parts of Europe.
tutustua kulttuuriin eri puolilla Eurooppaa.
experience the culture in different parts of Europe.
Sisämarkkinoiden pääosasto lähetti myös yksityiskohtaisen kyselyn eri puolilla Eurooppaa sijaitseville 58 yritykselle,
sent a detailed questionnaire to 58 undertakings from across Europe,
jonka Euroopan parlamentin sosialistiryhmä järjestää eri puolilla Eurooppaa ja joka on ollut nyt käynnissä jo monta kuukautta.
held by the Socialist Group in the European Parliament throughout Europe on the issue of tolerance,
innovatiivisia lähestymistapoja yliopistojen yrittäjyyskoulutukseen testataan eri puolilla Eurooppaa, olisi näiden toimintatapojen jakamista lisättävä.
training within universities are being tested throughout Europe, sharing of these practices should be increased.
Hieman yli 1 500 Equal-kehittämiskumppanuutta eri puolilla Eurooppaa käynnisti työohjelmiensa täytäntöönpanon toiminnon 1 päätyttyä.
Slightly more than 1 500 EQUAL development partnerships throughout Europe began implementing their work programmes by the end of Action 1.
Elpyminen on pääsemässä vauhtiin, mutta se on erittäin epätasaista eri puolilla Eurooppaa ja siihen liittyy edelleen monia epävarmuustekijöitä”,
but it is very uneven across the continent-
Erasmus asui ja työskenteli eri puolilla Eurooppaa etsien tietoa,
Erasmus lived and worked in several parts of Europe, in quest of the knowledge,
sosiaaliseen elvytykseen 70 kaupunkialueella eri puolilla Eurooppaa.
social regeneration in 70 urban areas throughout Europe.
että on mahdotonta päätellä, mistä eri puolilla Eurooppaa myynnissä olevien sekoitettujen elintarvikevalmisteiden sisältämä
meat comes from in the composite foods we buy throughout the European Union.
ja se lähetetään eri puolilla Eurooppaa tulevien viikkojen aikana.
the event will be broadcast throughout Europe in the coming weeks.
ja innovaatioyhteisöjä on 16 paikkakunnalla eri puolilla Eurooppaa, Barcelonasta Tukholmaan.
Budapest while the KICs operate from 16 sites throughout Europe, from Barcelona to Stockholm.

Results: 348, Time: 0.1612

Word by word translation


eri
- different various numerous variety separate
puolilla
- sides parts of half the world corners of
eurooppaa
- europe continent

S Synonyms of Eri puolilla eurooppaa


euroopan laajuisesti
kaikkialla EU: ssa
koko EU: ssa
läpi euroopan

Eri puolilla eurooppaa in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More