HÄN ALKOI NAUTTIA IN ENGLISH

What does hän alkoi nauttia mean in Finnish

Results: 15239, Time: 0.0421

Examples of using Hän Alkoi Nauttia in a sentence and their translations

Hän alkoi nauttia olostaan.
He was starting to enjoy himself.
Mutta hän alkoi nauttia tunteesta.
But he was beginning to enjoy how it felt.
Mutta sitten hän alkoi nauttia pojan seurasta.
But then he began to enjoy the boy's company.
Hän pian tuli sosiaalinen elämä, joka yllättävää kyllä, hän alkoi nauttia suurta menestystä ja suosiota.
He soon entered a social life in which, surprisingly enough, he began to enjoy great success and popularity.

Hän alkoi haluaisi olla ulkona, hän ei enää vihasi tuuli, mutta nautin siitä.
She was beginning to like to be out of doors; she no longer hated the wind, but enjoyed it.
Sen sijaan hän oli täysin nauttinut geometria, joilla on hyvä opettaja, suject on lukio, ja hän soveltaa hänen kasvava matemaattisia taitoja pelejä kuten noughts ja ylittää silloin, kun hän alkoi tutkia, onko siellä oli aina voittavan strategian ensimmäinen pelaaja.
On the other hand he quite enjoyed geometry, having a good teacher of the suject at high school, and he applied his growing mathematical skills to games such as noughts and crosses where he began to analyse whether there was always a winning strategy for the first player.
Murhaaja alkoi nauttia tappamisesta.
The murderer began to enjoy killing.
Kuten suurempi kehitysten syntyi taiteilijoiden alkoi nauttia uusista medioissa luovan ilmaisun.
As greater advancements came about artists began to enjoy new mediums of creative expression.
Hän alkoi täristä ja sitten veri alkoi virrata.
She just started shaking, and then... and then, all this blood started pouring out!
Kun hän alkoi saada elinvoimansa takaisin, hän alkoi meditoida sijaan.
When he started to get their vitality back, he began instead to meditate.
Hän alkaa nauttia tappamisesta.
Why torture now? He's starting to enjoy the kills.
Hän alkaa nauttia tästä.- meidän pitää mennä bowielle.
But i think he's beginning to enjoy it.
Hän oli yksinkertaisesti nauttia musiikista konsertti kun yhtäkkiä fa kaverit alkoivat sekoittua ruumistaan! uusia kaikki 4 jaksot! sääli, mutta vain japanin versio.
She was simply enjoying some music concert when all the sudden fa guys began to stir on her body! new all 4 episodes! sin, but only japanese version.
Määrä monipiste yötä nauttia markov toistaiseksi 2014-15, ovat nyt tehneet kerran kuussa, koska kausi alkoi ansiosta hänen tavoite ja auttaa vastaan avalanche.
Number of multi-point nights enjoyed by markov so far in 2014-15, having now done so once a month since the season started thanks to his goal and assist against the avalanche.
Omaperäinen alkoi webissä, para la sivu king.com, se on julkaistu puolivuosittain 2011. aloittaen lyhennetty versio, nauttia yksi taso. sitten, hänen suosionsa ei ollut nimetty.
Its originality began on the web, para la page king. com, it is released midyear 2011. starting with a reduced version, enjoying one level. then, his popularity was not named.
Hän alkaa nauttimaan tekemisistään, hän kehittyy.
He's beginning to enjoy himself, spreading his wings.
Alan uskoa, että hän nauttii siitä.
Starting to think she really enjoys it.
Hän avasi silmänsä ja alkoi itkeä ja sitten hän alkoi huutaa.
He opened his eyes, and he started crying. andthenhe startedscreaming.
Hän taitaa nauttia siitä.
I-I think he enjoys it.
Hän taitaisi nauttia siitä.
No. i think she might enjoy that.
Hän haluaa nauttia jahtaamisestasi.
She wants to enjoy it.
Hän taitaa nauttia tästä.
I think he's really enjoy this.
Hän voi nauttia siitä.
And the batting order, he may enjoy that.
Hän taisi nauttia siitä.
I think he enjoyed it.
Nyt hän voi nauttia.
Now he can indulge.
Hän todella nauttia tästä.
She really does enjoy this.
Hän taisi nauttia siitä.
I think she quite enjoyed it, though.
Hän yrittää nauttia kinkustaan.
She's trying to enjoy her ham.
Hän taitaa nauttia vain julkisuuden hetkestään.
I think he's just enjoying his moment in the spotlight, you know?
Hän ei voinut nauttia tästä.
She can't have enjoyed it.

Results: 15239, Time: 0.0421

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hän alkoi nauttia" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More