HÄN EI MUISTUTA IN ENGLISH

What does hän ei muistuta mean in Finnish

Results: 662, Time: 0.0661

hän ei
he's not (1592) he couldn't (185) he had no (55) he failed (60) he no (65)

muistuta
remind me (203) like (42) notify me (27) resemble (22) resemblance (6)

Examples of using Hän Ei Muistuta in a sentence and their translations

Hän ei muistuta julesia.
She doesn't look much like jules.
Hän ei muistuta sinua.
No, she's nothing like you.
Hän ei muistuta sinua.
Looks almost nothing like you.
Hän ei muistuta tuota yhtään.
He doesn't even look anything like him.

Hän ei muistuta sinua kenestäkään!
She doesn't remind you of anybody!
Hän ei muistuta eksääni yhtään.
No, he's nothing like my ex.
Hän ei muistuta veljeäni lainkaan.
He is nothing like my brother.
Ehkä hän ei muistuta kumpaakaan.
Well, maybe he won't be like either one of us.
Hän ei muistuta minua lainkaan.
Our son? he ain't nothing like me.
Hän ei muistuta minua yhtään.
He's nothin' like me.
Hän ei muistuta ketään toista sarjakuvahahmoa.
He is unlike anyone else in comics.
Älä tee minkäänlaista jumalankuvaa tai mitään"-" miehen tai naisen kuvaa tai minkään, mikä muistuttaa mitään"" sillä hän ei muistuta mitään muuta.
To make no graven image of the lord or the form of any figure or of man or woman or of anything that looks like anything, because He's not like anything.
Hän ei muistuta heitä.
She doesn't look like these girls.
Jos hän ei pidä siitä, muistuta häntä, mitä hänen veljelleen tapahtui.- jimmy on velkaa rahaa.
If he don't like it, remind him what happened to his brother.
Kyllä minä ymmärrän, että syyttäjä haluaisi tämän hoidettavan, mutta muistuta häntä, että aikani on arvokasta ja hän ei ole ostanut sitä yhtään viime aikoina.
Yes, i understand the DA would like this taken care of, but you remind him that my time is valuable and he hasn't bought any of it recently.
Hän ei muistuttanut edes lintua tai jyrsijää.
She wasn't even like a bird or rodent.
Hän ei muistuttanut henkilöä, jota meille kuvailtiin.
She was nothing like the person the broker described to us.
Hän ei koskaan muistuttaisi minua.
He would never remind me.
Hän ei tulisi ellet muistuttaisi häntä.
He wouldn't even come over unless you reminded him.
Me vain muistutamme että hän ei ole.
We're just reminding him he's not.
Se ei muistuta georgea, ei hänen ruokahalullaan.
And that ain't like george, not with his appetite.
Hän ei muistuta minua yhtään.
Ain't black, either. nothing like me at all.
Hän ei muistuta muita uhreja vähääkään.
Apart from her age, she's not like the others.
Suutelen ahteriasi, jos hän ei muistuta james deania.
I will kiss your ass if you don't look like james dean.
Hän ei haluaisi muistuttaa sinua siitä.
She would hate to have to remind you.- Julies!
Mutta tämä" roolihahmo" ei muistuta sitten yhtään- vieressäni istuvaa ihmistä. opitte pian, miten hän on sitoutunut isä- uskollinen aviomies,
Yet this character, bears absolutely no resemblance to the person sitting next to me, someone who you will come
Ei hän muistuta minua.
Ei hän minua muistuta lainkaan.
She's nothing like i am.
Ei. älä muistuta häntä.
Don't remind him.
Ei, hän muistuttaa minua veljestäni.
No, she reminds me of my brother.

Results: 662, Time: 0.0661

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hän ei muistuta" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More