HÄN KUOLEE ENSIN IN ENGLISH

What does hän kuolee ensin mean in Finnish

Results: 36528, Time: 0.0726

Examples of using Hän Kuolee Ensin in a sentence and their translations

Sitten hän kuolee ensin.
Then she dies first.
Kunhan hän kuolee ensin.
As long as he goes first.
Yrittäkää, niin hän kuolee ensin.
Try! he dies first.
Hän kuolee ensin, ja minä tulen perässä.
He will expire first. then i will pass away.

Herra malatesta sanoi, että jos hän kuolee ensin, minun tulisi antaa tämä teille.
Senor malatesta said that were he to die first, i should give you this.
Ensin hän kuolee, sitten lapsi poistetaan?
First, she dies, then the child is removed?
Tai hänen loppuelämänsä, sillä hän on minua vanhempi ja kuolee ensin.
Or the rest of her life because she's much older than me. she will die first.
Kunnes meiltä loppuu ruoka tai hän kuolee vanhuuteen, kumpi tapahtuu ensin.
Until we run out of food or he dies of old age, whichever comes first.
Ensin hän teki meistä hulluja tempuillaan, nyt hän kuolee ajotielle.
First he drove us crazy with his pranks. now he dies in the driveway.
Ensin hän kuolee, sitten saan tietää, ettei hän ole sitä, mitä luulin.
First, she dies, and then i find out she's full of crap.
Ensin hän räjäyttää varaston,- sitten hän kuolee siellä. nyt hän vainoaa sitä.
So first, he blows up the warehouse, then he dies in it, now he's haunting it?
En malta odottaa, kuka heistä kuolee ensin.
Yeah. i can't wait to see which one of them dies first.
Nyt he voivat vain lähteä perään. saa nähdä kenen hevonen kuolee ensin.
This way, all they can do is track us and see whose horses die first.
Näytä ensin video, jossa raye penber nousee junaan- ja sitten video, jossa hän kuolee.
Please show me only the scenes of raye penber passing the ticket gate, riding the train, and then dying. yes.
Rooman katolinen kirkko opettaa, että vaikka jeesus kristus kuoli ja mahdollisti syntien anteeksiantamuksen, niin se ei poista rangaistusta kaikista synneistä; sillä kun ihminen kuolee, niin hänen täytyy ensin kärsiä tietty määrä rangaistusta kiirastulessa ennen kuin hän pääsee taivaaseen.
Roman catholic church teaches that even though death of jesus christ enabled receiving forgiveness of sins, so it doesn't cancel all punishments for sins; so when a man dies, he must first suffer a certain amount of punishment in the purgatory before he can enter to heaven.
Koska hän kuoli ensin.
Hmm. That's because she went first.
Hän kuoli ensin. ja sitten isäni.
I watched her die first and then my dad.
Mutta jos hän kuoli ensin, minä saan.
But if he died first, then i do.
Hän saa kuolla ensin.
He shall die first of all.
Abbie mortimerille:" hyvät kuolevat ensin." hän piti wordsworthista.
For abbie mortimer."The good die first." wordsworth. she liked him.
Ensin kuoli cecilia ja sitten hän.
First cecilia died and then him.
Varmista ensin, että hän on kuollut.
You make sure he's dead first.
Söisin hänet ensin, jos hän olisi kuollut.
I would eat him first if he was dead.
Minuutin päästä joku kuolee, ellen löydä häntä ensin.
In 13 minutes, someone else will die, unless i find him first.
Hän kuoli kuristamalla, mutta ensin hänet huumattiin.
The strangulation killed her, but she was drugged first.
Ensin luulin, että hän oli kuollut.
At first, i thought he was dead.
Ensin hän sanoi, että olet kuollut.
At first she told me you were dead.
Selvitän ensin, kuka hän on ja miten hän kuoli.
After i find out who he is and how he died.
Äsken, kun isä kertoi siitä minulle, luulin ensin, että hän oli kuollut.
Just now, when my dad was telling me, the first thought i had was that she was dead.
Hän oli ykkönen. hän syntyi ensin, mutta hän on kuollut.
He was number one, he come first, but he's... he's dead.

Results: 36528, Time: 0.0726

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hän kuolee ensin" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More