HÄN OLI HÄPEISSÄÄN IN ENGLISH

What does hän oli häpeissään mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0934

Examples of using Hän Oli Häpeissään in a sentence and their translations

Hän oli häpeissään, koska ei tuntenut sinua.
He was ashamed that he didn't know you.
Hän oli häpeissään aivopesusta.
He was ashamed that he would been brainwashed.
Hän oli häpeissään ettei ollut työskennellyt kovasti.
He was ashamed of not having worked hard.
Ehkä hän oli häpeissään?
Mm-mm, maybe he was embarrassed?

Hän oli häpeissään eikä voinut lakata itkemästä.
But... she was so ashamed, she couldn't stop crying.
Luuletteko hänen olleen häpeissään tai tuntenut teidän häpeävän?
Do you think he was ashamed, or he sensed your shame?
Hän on häpeissään lambertin takia.
He's embarrassed about lambert.
Ehkä hän on häpeissään, vihainen itselleen.
I DOn't KNOW. MAYBE HE'S ASHAMED, ANGRY AT HIMSELF.
Hän on häpeissään tekemästään.
She is ashamed of what she's done.
Poikani oli silloin lapsi, ja hänkin oli häpeissään.
Even my son who was a child at that time was feeling the shame.
He ovat häpeissään mutta elossa ainostaan heidän lettisolmut on viety.
They are ashamed that instead of their lives only their topknots have been taken from them.
Hän oli aika häpeissään.
She was pretty ashamed.
Hän oli selvästi häpeissään.
He was clearly ashamed.
Hän oli niin häpeissään.
And he was just ashamed.
Hän oli ehkä häpeissään.
I think perhaps he was embarrassed.
Rouva oli häpeissään. hän sanoi odottavansa tavaraerää sinä aamuna.
Yeah, the woman was mortified, said she was expecting a shipment that morning.
Hän oli niin häpeissään, koska ei kyennyt löytämään töitä.
He had so much shame when he couldn't find a job.
Ehkä hän oli liian häpeissään kertoakseen sinulle tai presidentille.
Not if he was too ashamed to tell you or the president.
Ehkäpä hän oli liian häpeissään puhuakseen mitä oli tehnyt hänellä oli pillereitä tappaakseen itsensä kymmenkertaisesti.
Perhaps she was too ashamed of what she would done to talk of it she had enough pills to kill herself ten times over.
Ja kun hän teki mitä teki, hän oli niin häpeissään, että riisti hengen itseltään.
And when she did what she did, she was so ashamed, she took her own life.
Kysyttäessä, mitä hän oli oppinut, poika laski päänsä häpeissään.
When they asked what he would learned, the boy hung his head in shame.
Katsokaas, kun ajattelin ettei noah oikeasti tehnyt laitetta,- koska ei osannut ja siksi hän oli häpeissään.
You see, i decided that noah didn't really build the device, that he couldn't, and he was embarrassed by his failures.
Hän väheksyi ja pilkkasi kurtia. kurt oli häpeissään.
I mean, he belittled and ridiculed kurt and kurt would be shamed.
Hän lienee vain häpeissään, lois.
He's probably just ashamed, lois.
Hän taitaa olla hieman häpeissään.
I think he might be a bit embarrassed.
Hän on vieläkin vähän häpeissään.
He's still a little embarrassed.
Hän on niin häpeissään, ettei edes voi sanoa sitä.
He's so ashamed, he can't even bring himself to say it.
Hän oli todella häpeissään,- mutta kaikki on nyt hyvin.
Mmm. how would it go? well, he was really embarrassed, but everything's- everything's fine now.
Hän taisi olla todella häpeissään,- koska illan teemana oli.
I thought that he was probably feeling so ashamed, because the theme of that night was.
Luuletko, ettei hän ole häpeissään ja nöyryytetty?
You don't think he's mortified right now? Humiliated?

Results: 30, Time: 0.0934

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hän oli häpeissään" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More