HÄN ON ERITTÄIN IN ENGLISH

Translation of Hän On Erittäin in English

Results: 275, Time: 0.0577

Examples of using Hän On Erittäin in a sentence and their translations

Hän on erittäin viettelevä.
He's very seductive. he.
Hän on erittäin innoissaan siitä.
He's very excited about it.

He's highly

Kuten sanoin, hän on erittäin älykäs- ja hyvä suustaan.
As i said, he's highly intelligent. he has an enormous vocabulary.
Hän on erittäin arvaamaton.
He's highly erratic, lillian.
Tarkoitan siis, hän on erittäin fiksu.
I mean, he's really smart.
Hän on erittäin keskittynyt näytökseen.
In the studio. He's really focused on the show.

He's extremely

Hän on erittäin älykäs.
And he's extremely smart.
Hän on erittäin taitava.
And he's extremely talented.
Other sentence examples
Hän on erittäin vaarallinen, ymmärrätkö?
He is extremely dangerous, do you understand?
Hän on erittäin rikas, mutta invalidi.
He's very rich, but he is a cripple.
Vaikea hänelle vastaanottaa pallo, koska hän on erittäin vahva.
Difficult for him to receive the ball, because he is extremely strong.
Mutta toisaalta hän on erittäin voimakas.
Please. then again, he's very forceful.
Hän on erittäin vaikutusvaltainen lääketieteen maailmassa.
He's very influential in the world of medicine.
Hän on erittäin suosittu suurista tuotantokustannuksista huolimatta.
He is very popular, despite the high cost of production.
Hän on erittäin näkyvä täällä.
He's highly visible in these parts.
Hän on erittäin speciall pokerinpelaaja.
He is very speciall poker player.
Siitä huolimatta, hän on erittäin suosittu.
Even so, he's really popular.
Hän on erittäin pätevä tietokoneiden kanssa ja hiukkasfysiikan simuloinnissa.
He's highly efficient in computing equipment and particle-physics simulation.
Hän on erittäin hyvä siinä.
He's very good at what he does.
Ja hän on erittäin ystävällinen ja hyvä ystävä.
And he is very kind and a good friend.
Hän on erittäin söpö.
Really? He's very cute.
Se tarkoittaa vain, että hän on erittäin hyvä siinä.
All that means is that he's really good at it.
Hän on erittäin notkea ja mahtuu merimieskassiin.
He's extremely flexible and fits in the duffle bag.
Ei epäilystäkään, hän on erittäin rohkea.
No doubt he's very brave.
Hän on erittäin ujo.
And he is very shy.
Hän on erittäin pettynyt.
He's very disappointed, roy.
Hän on erittäin murphy.
He's extremely murphy. to a fault.
Hän on erittäin iloinen ja hauska, ja samalla osoittaa hänen pelkuruutta.
He is very cheerful and funny, and at the same time shows his cowardice.
Hän on erittäin vaarallinen.
Detective... he's extremely dangerous.
Hän on erittäin uskollinen ja omistettu hänen kumppaninsa.
He is very loyal and devoted his partner.

Results: 275, Time: 0.0577

See also


hän on erittäin hyvä
he's a very good
että hän on erittäin
that she was very
hän on erittäin älykäs
he's extremely smart she is very smart was a very brilliant he's very intelligent
hän on erittäin lahjakas
she is a very talented
hän on erittäin vaarallinen
he's a very dangerous
hän on erittäin fiksu
he's a very brilliant she's extremely bright she's very smart he's really smart
kun hän on erittäin
when he is very
hän on erittäin kiireinen
she's very busy he's a really busy
hän on erittäin viehättävä
she's very attractive she is exceedingly lovely
hän on erittäin kuuluisa
he is a very famous he is most famous
hän on erittäin ahkera
he is very diligent she is a very hard working
hän on erittäin menestyvä
he's the very successful he's a very , very successful

Word by word translation


hän
- he she
erittäin
- very extremely highly great utmost

"Hän on erittäin" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More